Komunikat rolniczy z dnia 13.04.2015 – rdza żółta

 

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez rdzę żółtą (Puccinia striformis). W uprawie zbóż może występować w całym okresie wiosennej wegetacji (BBCH 25-70).

rdza żółta

Objawy choroby stwierdzono na ponad 10% roślin w łanie.

Próg szkodliwości: w fazie kłoszenia pierwsze objawy na liściu podflagowym lub flagowym.

Niebezpieczeństwo epiptozy rdzy żółtej występuje w temp. 10-15C przy dużej wilgotności powietrza. Zwiększone niebezpieczeństwo rdzy brunatnej powstaje po wczesnej infekcji przez zarodniki z chorych samosiewów, przez uprawę podatnych odmian i przez stosowanie zbyt wysokich dawek azotu. Grzyb rozprzestrzenia się na obszarach o łagodnym i wilgotnym powietrzu. W skutek osłabienia asymilacji Co2 i zwiększenia oddychania obniżka plonów może wynosić do 50%.

występowanie rdza żółta

Do zwalczania rdzy żółtej polecamy

Manitoba 425 SC – 2l/ha