Komunikat rolniczy z dnia 13.04.2015 – rdza brunatna pszenicy

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez rdzę brunatną pszenicy (Puccinia recondita). W uprawie zbóż może występować w całym okresie wiosennej wegetacji (BBCH 25-70).

Objawy choroby stwierdzono na ponad 15% roślin w łanie. Próg szkodliwości: w fazie kłoszenia pierwsze objawy na liściu podflagowym lub flagowym.

rdza brunatna

Niebezpieczeństwo epifitozy rdzy brunatnej jest największe w temp. 15-20C przy regularnym występowaniu rosy. Zwiększone niebezpieczeństwo rdzy brunatnej powstaje po wczesnej infekcji przez zarodniki z chorych samosiewów, przez uprawę podatnych odmian i przez stosowanie zbyt wysokich dawek azotu. Grzyb może spowodować spadek plonu do 30%.

zagrożenie rdza brunatna

Do zwalczania brunatnej rdzy pszenicy polecamy

  • Bumper Super 490 EC – 1l/ha
  • Safir 125 SC – 1l/ha
  • Manitoba 425 SC – 2l/ha