Komunikat rolniczy z dnia 1.06.2015 – rynchosporioza zbóż

rynchosporioza-1-430_tcm51-16397Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcje spowodowane przez rynchosporiozę zbóż (Rhynchsporium secalis). Występuje w pszenżycie, życie i jęczmieniu. Choroba atakuje przy chłodnej i wilgotnej pogodzie.

Objawy choroby mogą występować na liściach, pochwach liściowych i kłosie. Przy silnym rozwoju choroby plamy łączą się i stają się przyczyną zamierania liści. Wielkość strat w plonie przy silnym porażeniu może sięgnąć 40% potencjalnego plonu.

rynchosporioza_430_tcm51-16396

Do zwalczania rynchosporiozy zbóż rekomendujemy

  • Bumper Super 490 EC – 1 l/ha.
  • Manitoba 425 SC – 2 l/ha.
  • Safir 125 SC – 1 l/ha.
  • Phoenix 500 SC – 1,5 l/ha.