Komunikat rolniczy z dnia 1.06.2015 – rdza żółta

rdza-zolta-1-430_tcm51-13423Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez rdzę żółtą (Puccinia striiformis). W uprawie zbóż może występować w całym okresie wiosennej wegetacji (BBCH 25-70).

Objawy choroby stwierdzono na ponad 10% roślin w łanie. Próg szkodliwości: w fazie kłoszenia pierwsze objawy na liściu podflagowym lub flagowym.

Niebezpieczeństwo epifitozy rdzy żółtej występuje w temp 10-15°C przy dużej wilgotności powietrza. Zwiększone niebezpieczeństwo rdzy żółtej powstaje po wczesnej infekcji przez zarodniki z chorych samosiewów, przez uprawę podatnych odmian i przez stosowanie zbyt wysokich dawek azotu. Grzyb rozprzestrzenia się na obszarach o łagodnym i wilgotnym powietrzu. Wskutek osłabienia asymilacji CO2 i zwiększenia oddychania obniżka plonów może wynosić do 50%.

rdza-zolta_430_tcm51-13425

Do zwalczania rdzy żółtej rekomendujemy

Manitoba 425 SC – 2 l/ha