Komunikat rolniczy z dnia 1.06.2015 – plamistość siatkowa jęczmienia

plamistosc-siatkowa-1-430_tcm51-16389Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez plamistość siatkową jęczmienia (Pyrenophora teres). W uprawie jęczmienia występuje we wszystkich fazach rozwojowych.

Objawy choroby występują przy dużej wilgotności i umiarkowanej temperaturze (12-16°C). Choroba występuje na jęczmieniu ozimym i jarym. Silnie opanowane przez grzyb liście zamierają. Wielkość strat w plonie może się wahać od kilku do kilkudziesięciu procent.

plamistosc-siatkowa_430_tcm51-16388

Do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia rekomendujemy

Bumper Super 490 EC – 1 l/ha.