Komunikat rolniczy z dnia 1.06.2015 – brunatna plamistość liści

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez brunatną plamistość liści DTR  (Drechslera tritici- repentis). W uprawie zbóż występują w całym okresie wiosennej wegetacji (BBCH 32-59).

Objawy choroby stwierdzono na ponad 5% roślin w łanie. Choroba rozwija się w szerokim zakresie temperatur, optymalna temperatura 20-28ºC i powyżej 18 godz. z rosą i deszczem. Może znacznie obniżyć plony nawet do 50%.

brunatna plamistość liści brunatna plamistość liści 2

brunatna plamistość liści mapa

Do zwalczania brunatnej plamistości liści rekomendujemy

Manitoba 425 SC – 2 l/ha.