Jesienne zwalczanie chwastów w uprawie rzepaku

Rzepak jest rośliną której znaczenie gospodarcze, a także atrakcyjność będzie wzrastać w nadchodzących latach. Atrakcyjność będzie miała głównie charakter ekonomiczny z uwagi na zapotrzebowanie na rośliny oleiste w sektorze paliwowym. Polityka Unii Europejskiej  w tym wymiarze zmierza w  kierunku zwiększania udziału biopaliw w transporcie. Eksperci zajmujący się tą tematyką szacują, że zapotrzebowanie na rośliny takie jak rzepak, słonecznik, soja a więc na rośliny oleiste wzrośnie na rynku europejskim i powinno wynieść  w roku nadchodzącym ponad 20 mln ton.

Aby sprostać tym wymaganiom, należy  zwiększyć produkcję w samej Unii Europejskiej, lub dokonać importu głównie ze Wschodu. Generalnie w Polsce dążymy do zwiększenia wydajności z 1 ha i aby tego dokonać należy dbać o prawidłową agrotechnikę : uprawa gleby, nawożenie, siew a zwłaszcza ochronę chemiczną w tym herbicydową.

Herbicydy do stosowania w rzepaku ozimym

Chlomazon

Rzepaki które wysiewane są wcześniej możemy i powinniśmy chronić preparatami zawierającymi s.a  chlomazon  np.: Kilof 480 EC, takie rozwiązanie jest bardzo bezpieczne dla rozwijających się siewek. Należy jednak przy tym pamiętać, że w przypadku wystąpienia znacznych opadów deszczu po zastosowaniu chlomazonu mogą wystąpić przebarwienia na roślinach w postaci przebieleń. Ponadto może nastąpić lekkie zahamowanie we wzroście rośliny. Pamiętajmy, aby preparaty zawierające chlomazon stosować do trzech dni po siewie.

Metazachlor

Pola rzepaku których siew następuje pod koniec sierpnia należy chronić przy użyciu preparatów zawierających jako substancję aktywną metazachlor do których zaliczamy między innymi Metazanex 500 SC oraz Rapsan 500 SC, zwłaszcza na tych polach, gdzie nie występują problemy z przytulią czepną galium aparine. Metazachlor jest substancją która działa doglebowo, a więc dla jej odpowiedniego działania gleba powinna być dobrze uwilgotniona bez pozostałości resztek pożniwnych, dobrze uprawiona przed siewem (bez grudek).

przytulia czepna zwalczanie

Herbicydy z wieloma substancjami aktywnymi

Jeżeli nie występują takie warunki, odpowiednim rozwiązaniem jest zastosowanie  środka Butisan Star 416 SC zawierającego dwie substancje aktywne metazachlor i chinomerak. Bardzo dobrym i skutecznym rozwiązaniem może być zastosowanie zaraz po siewie preparatu Kilof 480 EC w dawce 0,25 l/ha, a następnie w fazie rozety opryskać pole mieszaniną preparatów Navigator 360 SL zawierającą w swym składzie  trzy substancje aktywne chlopyralid, pikloram oraz  aminopyralid w dawce 0,3 l/ha wraz z Metazanexem 500 SC w dawce 1-1,25 l/ha.

Taka mieszanina (Navigator + Metazanex) to idealne rozwiązanie chwastobójcze po wschodach rzepaku ozimego gdzie Metazanex zwalczy w uprawie komosę białą, jasnoty, a także gwiazdnicę pospolitą, a dodatek preparatu Navigator zwalczy nam jesienią : mak polny, chaber bławatek i fiołek polny. Mieszaninę zbiornikową można stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych.

Graminicydy do stosowania w rzepaku

Kolejnym bardzo istotnym etapem w jesiennym zwalczaniu chwastów jest stosowanie graminicydów, które skutecznie ograniczą nam występowanie chwastów jednoliściennych w tym samosiewów zbóż ozimych oraz jarych. W tej grupie herbicydów szczególnej uwadze polecamy dwa produkty Leopard Extra 05 EC zawierający w swoim składzie  chizalofop-P-etylowy oraz Agil  100 EC zawierający propachizafop.

Graminicydy – uwaga na termin zabiegu!

Większość graminicydów wykazuje działanie nalistne, dlatego zwalczane chwasty jednoliścienne powinny znajdować się w fazie minimum 3-4 liści. Natomiast rzepak musi być w fazie pierwszej pary liści właściwych. Wcześniej zastosowany graminicyd w dawce polecanej przez producenta może doprowadzić do wypadnięcia plantacji rzepaku, a w najlepszym razie zahamować wzrost i opóźnić go o kilka tygodni.

Jednak występują sytuacje kiedy zmuszeni jesteśmy zastosować wcześniej graminicyd – zwłaszcza tam gdzie zastosowana była płytka uprawa przedsiewna i na polu występuje bardzo duże nasilenie chwastów jednoliściennych a także samosiewów które mogą zagłuszyć nam wschodzące kiełki rzepaku. Wtedy bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie produktu Agil 100 EC w fazie 1-2 liści samosiewów, ale w dawce o 70-80% niższej niż zalecana, tak aby nie uszkodzić kiełkującego rzepaku. Następnie, gdy rzepak będzie miał już pierwszą parę liści właściwych wykonujemy kolejny zabieg graminicydem w dawce zalecanej przez producenta.

Jesienne zwalczanie chwastów bardzo ważne

Mając na uwadze powyższe, zwracam szczególną uwagę  na fakt, że jesienne zwalczanie chwastów w uprawie rzepaku ozimego jest bardzo ważne, a odpowiednie wejście rzepaku w okres zimy ma niebagatelny wpływ na dalszy wzrost i rozwój tej rośliny wiosną. Ponadto potencjał plonotwórczy rzepaku kształtowany jest jesienią, dlatego tak istotne jest aby był w dobrej kondycji i wolny od chwastów. Zapewnienie pola wolnego od zachwaszczenia możliwe jest przy stosowaniu herbicydów polecanych przez firmę Agrosimex stosując szeroka paletę środków ochrony roślin dostępnych w Oddziałach naszej firmy.

Wybrane środki do zwalczania chwastów jednoliściennych.

Kombinacja herbicydowa

Substancja aktywna

Dawka w kg,l/ha

samosiewy
zbóż

trawy jednoroczne

perz właściwy

Agil 100 EC

propachizatop

0,5-0,7

0,6-0,8

1,25-1,5

Leopard 05 EC

Chizalofop         P-etylowy

0,7 – 1,0

0,7 – 1,0

2,0-3,0

Fusilade Forte 150 EC

Fluazytop-P-butylowy

0,5-0,75

0,75-1,0

2,0-2,5

Wybrane środki do zwalczania chwastów dwuliściennych na jesieni.

Kombinacja zabiegowa

Substancja aktywna

Dawka(kg/ha)

Termin zabiegu

Kilof 480 EC

chlomazon

0,25

Bezpośrednio po siewie rzepaku

Metazanex 500 SC

metazachlor

2,0

rzepak od fazy 2 liści, chwasty do 2 liści

Rapsan 500 SC

2,0

Butisan Star 416 SC

metazachlor+ chinomerak

3,0

Navigator 360 SL+ Metazanex 500 SC

Aminopyralid+chlopyralid

+pikloram

+metazachlor

0,3+1-1,25

rzepak w fazie
3-4 liści, chwasty od liścieni do 4 liści