Jęczmień Almut – plenny debiutant

W ostatnich latach areał jęczmienia ozimego w Polsce wzrósł diametralnie. W 2020 roku wynosił mniej więcej 242 tysiące hektarów, natomiast rok później już ponad 416 tysięcy hektarów. To pokazuje, jak bardzo zyskuje na znaczeniu ozima forma tego gatunku. Zatem tym bardziej warto trzymać rękę na pulsie nowości odmianowych.

Karol Szmagliński

Rosnąca popularność uprawy jęczmienia ozimego w Polsce to pokłosie tego, że w ostatnich sezonach plonował on wysoko i stabilnie. Nawet w latach suchych, czego nie można powiedzieć o jęczmieniu jarym. Ponadto zaletą nowoczesnych odmian jest coraz lepsza zimotrwałość, która została wypracowana na drodze hodowli.

W tym sezonie w ofercie ASX Nasiona debiutuje jęczmień Almut – dwurzędowy jęczmień ozimy, wyhodowany przez uznanego hodowcę IGP Polska. W Niemczech odmiana została zarejestrowana w 2021 roku.

Jeśli chodzi o hodowlę jęczmienia, spółka IGP Polska do tej pory była znana z bardzo spopularyzowanej odmiany Sandra. Almut jest jej godnym, plenniejszym następcą. Charakteryzuje się on oczywiście wysoką produktywnością, bardzo dobrą odpornością na wirusy, choroby i wyleganie oraz wyjątkową wczesnością dojrzewania.

Jęczmień Almut – wysoki potencjał plonowania

Poziom produktywności odmiany Almut został potwierdzony w badaniach BSA w Niemczech (Bundessortenamt – niemiecki odpowiednik COBORU). Jest to odmiana, która plonuje wysoko zarówno przy agrotechnice uproszczonej, jak i w przypadku bardziej intensywnego prowadzenia uprawy. Dlatego z powodzeniem można wysiewać ją na glebach słabszych, mniej zasobnych w składniki pokarmowe i wodę. Almut doskonale się krzewi, a długie kłosy wypełnia charakterystycznym, grubym i dorodnym ziarnem, osiągającym bardzo wysoką masę 1000 nasion – na poziomie ponad 55 g.

Wyniki plonowania jęczmienia ozimego
Wykres. Wyniki plonowania jęczmienia ozimego na obu poziomach agrotechniki a1 i a2 według BSA, 2021 rok

Odporność na wirusy cechuje jęczmień Almut

Podobnie jak w przypadku rzepaku ozimego w związku z wczesnymi terminami siewu bardzo dużym zagrożeniem dla uprawy jęczmienia ozimego stały się choroby wirusowe. Żółta mozaika jęczmienia, po raz pierwszy zaobserwowana w 2008 roku na południu Polski, dzisiaj jest obecna praktycznie w całym kraju.

Infekcja wywoływana jest przez

  • wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV),
  • 
wirusa łagodnej mozaiki jęczmienia (BaMMV).

Odmiana jęczmienia Almut charakteryzuje się genetyczną odpornością na żółtą mozaikę jęczmienia, dzięki czemu bezpieczeństwo uprawy jest na wysokim poziomie. Można było to zaobserwować w Polsce jesienią 2021 roku i na wiosnę 2022 roku. Na żadnej z plantacji nasiennych ani na polach obserwacyjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju nie odnotowano objawów porażenia wirusami.

Jęczmień Almut – odporność na choroby

Almut ma dobry profil zdrowotnościowy, warunkujący bardzo wysoką odporność na choroby groźne w uprawie jęczmienia, m.in. rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość. Pozostałe jednostki chorobowe, czyli plamistość siatkowa, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy czy pleśń śniegowa, również nie powinny stanowić większego problemu w uprawie tej odmiany, ponieważ jej odporność na nie jest wysoka.

Wczesność dojrzewania jęczmienia Almut

Almut jest odmianą wczesną, dzięki czemu jest idealnym przedplonem dla rzepaku ozimego. Schodzi z pola bardzo wcześnie i dlatego łatwiej zorganizować prace związane z przygotowaniem stanowiska pod roślinę następczą. Kolejną zaletą wynikającą z wczesności dojrzewania jest fakt, że tego typu odmiany bardzo dobrze radzą sobie w latach suchych i upalnych. Przechodzą do kolejnych faz rozwojowych odpowiednio wcześnie, minimalizując tym samym ryzyko dużego wpływu niedoborów wody na finalny plon w fazach krytycznych dla rozwoju roślin.

Odporność na wyleganie

Bardzo niskie rośliny, sięgające 80–85 cm, charakteryzują się dużą sztywnością łodygi i dobrą odpornością na wyleganie. Należy jednak pamiętać, że jęczmień dwurzędowy buduje plon wielkością i ciężarem ziarna (MTZ). Z tego powodu gwarancją szybkiego i wydajnego zbioru podczas żniw jest zastosowanie odpowiedniej agrotechniki, ze szczególnym naciskiem na zabiegi regulujące pokrój łanu. Właściwa dawka retardantów może okazać się kluczem do wysokiego plonu i zadowolenia z uprawy jęczmienia ozimego Almut. A wysoki plon jest zapisany w jego genach!

Almut ma dobry profil zdrowotnościowy, warunkujący bardzo wysoką odporność na choroby groźne 
w uprawie jęczmienia, m.in. rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość.