Jak właściwie przygotować rzepak do zimy?

Przebieg pogody w 2011, szczególnie bardzo intensywne opady deszczu w lipcu, sięgające w niektórych rejonach Polski nawet do 300 mm, spowodował bardzo duże straty azotu, potasu, magnezu i wapnia, na skutek ich wymycia i wypłukania z gleb. Ponadto nadmierne opady deszczu doprowadziły do zachwiania chemizmu gleby, stosunków wodno-powietrznych oraz równowagi biologicznej. Jak przygotować rzepak do zimy stosując odpowiednie nawozy? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zaleceniami nawozowymi.

Warunki do uprawy rzepaku

Rzepak jest uprawą wymagającą gleb w wysokiej kulturze, o uregulowanym odczynie oraz wysokiego nawożenia mineralnego, a także dobrego zaopatrzenia we wszystkie składniki pokarmowe w całym okresie wegetacji, szczególnie jesienią. Wtedy bowiem rozwija się system korzeniowy roślin oraz różnicują się w stożkach wzrostu ich organy generatywne, które roślina wytworzy wiosną.

Polecamy artykuł: Agrotechnika uprawy rzepaku ozimego.

Składniki pokarmowe niezbędne dla rzepaku

 Dlatego też niezmiernie ważne jest prawidłowe zaopatrzenie roślin w tym czasie w:

  • Fosfor – będący źródłem energii dla roślin oraz odpowiadający za rozwój systemu korzeniowego i organów generatywnych ,
  • Potas – odpowiadający za gospodarkę wodną roślin oraz mrozoodporność; jest on bardzo ważnym składnikiem ścian komórkowych, odpowiedzialnym za gromadzenie oleju w nasionach.; po obfitych opadach deszczu w lipcu straty potasu z gleby, obok strat azotu są największe,
  • Magnez – podstawowy składnik chlorofilu, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania fotosyntezy oraz gromadzenia oleju
  • Wapń– niedoceniany i często pomijany przez rolników bardzo ważny składnik pokarmowy oraz budulcowy ścian komórkowych, odpowiedzialny za sztywność łodygi, pobierany przez rzepak w ilości 150-250 kg/ha,
  • Bor – odpowiedzialny za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego oraz lotność pyłku i zawiązywanie nasion.

Konsekwencje zmiennych warunków pogodowych

Po bardzo intensywnych opadach deszczu w lipcu i sierpniu, sytuacja we wrześniu była całkowicie odwrotna – w centralnej i wschodniej Polsce spadło tylko kilka mm deszczu.

Brak wody w początkowym okresie wzrostu rzepaku utrudnia rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników pokarmowych, co odbija się negatywnie na wzroście roślin. Dlatego też w tym roku nawożenie dolistne rzepaku jesienią będzie zabiegiem bardzo korzystnym.

Dobór nawozu dla rzepaku

W związku z tym w zależności od:

  • zasobności gleb w składniki pokarmowe i próchnicę,
  • zastosowanego nawożenia przedsiewnego,
  • przebiegu pogody,

polecamy zastosować następujące nawożenie dolistne:

Problem Cel zabiegu Nawóz Dawka kg/L/ha Termin zabiegu
Gleba uboga w próchnicę- Poprawa żyzności gleb i aktywizacja procesów życiowych roślin, rozwój sytemu korzeniowego ROSAHUMUS 0,25-0,3 W fazie 4-6 liści
Niedobór fosforu i potasu w glebie Likwidacja niedoborów fosforu i potasu, poprawa kondycji roślin ROSASOL 8-24-34, ROSASOL 8-50-12 3-5 W fazie 6-8 liści.
Brak boru i kwaśna gleba Likwidacja niedoborów boru i wapnia Rheobor 2-3 W fazie 6-8 liści
Brak boru Likwidacja niedoborów boru Missibor, Bolero 1-21,5-2 W fazie 6 -8liści
Słaby wzrost roślin Stymulacja wzrostu Algex, Agrocean B 52 W fazie 6-8liści.
Niedobór magnezu i mikroelementów Likwidacja niedoborów magnezu, poprawa fotosyntezy Siarczan magnezu, Agrocean Mg+ Mikrostar complex 1550,5-1 W fazie 6-8 liści

Dolistny oprysk nawozem Rosahumus 

Na plantacjach rzepaku zasianych na glebach ubogich w próchnicę, z przewagą w płodozmianie roślin zbożowych, gdzie nie stosuje się obornika oraz zabrakło czasu na zastosowanie Rosahumusu przed siewem nasion, bardzo dobrym rozwiązaniem, powszechnie stosowanym w Niemczech, Belgii czy Francji, jest dolistny oprysk tym nawozem w dawce 250 -300 g/ha.

Działanie Rosahumusu

Kwasy humusowe w nim zawarte poprawiają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin. Ponadto działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych zachodzących w roślinie (wytwarzanie chlorofilu, fotosynteza, gromadzenie cukrów, aminokwasów, witamin), a także zwiększają naturalną odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne i siedliskowe.

nawóz borowy nawożenie rzepaku

Nawożenie rzepaku borem

W uprawie rzepaku bardzo istotne jest odpowiednie nawożenie borem. Składnik ten jest najbardziej deficytowym składnikiem gleb Polski, ponieważ ponad 90% gleb jest ubogich w bor, a jego zawartość waha się w przedziale 0,4-0,6 mg B/100 g gleby. Niekorzystne warunki wzrostu, a szczególnie sucha jesień mocno ograniczają pobieranie tego składnika. Dlatego też zabieg nawozem borowym jest w tym roku bardzo wskazany.

Nawóz Rheobor

Na glebach kwaśnych, ubogich w bor i wapń polecamy zastosować nawóz Rheobor. Nawóz ten zawiera90 g boru i 120 g wapnia, niezbędnego do budowy ścian komórkowych. Bor występuje tu w postaci refluidalnej zawiesiny boranu wapnia.

nawożenie rzepaku boremNawóz Bolero

Na glebach o uregulowanym odczynie, z reguły zasobnych w wapń, polecamy zastosować nawóz Bolero zawierający120 g boru na L w postaci dziesięciowodnego pentaboranu sodu. Nawóz ten zawiera także dodatek sorbitolu, jednego z alkoholi cukrowych, przyspieszającego pobieranie i transport boru w roślinie.

Nawóz Missibor

Drugim nawozem borowym jest Missibor, zawierający 21% boru w postaci trzywodnego oktaboranu sodu, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Obecnie jest to najtańszy nawóz borowy na rynku.

Specyfika gleby a sposób nawożenia

Często mam pytania od rolników, dlaczego nie dam jednej prostej recepty na nawożenie tylko zawsze trzeba dokonywać wyborów między różnymi nawozami. Dzieje się tak ponieważ w każdym gospodarstwie są inne rodzaje gleb, poziomy nawożenia i różne problemy, a precyzyjne doradztwo nawozowe wymaga dokładnej wiedzy co w glebie się znajduje, jakie nawożenie zastosowano i jaka jest kondycja plantacji.

Oferta handlowa firmy Agrosimex

My jako firma, od wielu już lat dokładamy wszelkich starań, żeby w naszej ofercie handlowej dla Państwa znalazły się najnowocześniejsze, najbardziej zaawansowane technologicznie i najwyższej jakości nawozy, w optymalnej cenie (zwłaszcza w kontekście relacji jakość-cena), od najlepszych producentów z UE (Belgii, Francji, Niemiec), USA, ale także od polskich producentów. Robimy to m.in. po to, żebyście mogli Państwo skutecznie rozwiązywać wszystkie problemy nawozowe, z którymi borykacie się Państwo w swoich gospodarstwach, w celu zapewnienia stabilnych i wysokiej jakości plonów.

Krzysztof Zachaj