Jak przechowywać zboże bez strat

Ziarno

Co roku rolnicy na całym świecie decydują się na przechowywanie ziarna przez dłuższy czas z nadzieją uzyskania za nie wyższej ceny w późniejszej sprzedaży. Wielu z nich przechowuje zboża również na potrzeby własnego gospodarstwa, na przykład do przygotowania paszy dla zwierząt lub przeznaczając je na siew. Warto dowiedzieć się, jak przechowywać je tak, by uniknąć strat.Niezależnie od przeznaczenia magazynowanego ziarna producenci muszą zmagać się z podobnymi problemami. Jednym z głównych są szkodniki. Zapytaliśmy Mariusza Niemca, specjalistę działu DDD, o możliwości ochrony zboża przed szkodnikami w magazynach.

Co zagraża magazynowanemu zbożu?

Prawidłowe przechowywanie wymaga wcześniejszego przygotowania miejsca, w którym ma być magazynowane ziarno. Bardzo ważne jest przeprowadzenie dezynsekcji i dezynfekcji miejsca składowania zbóż, aby wyeliminować patogeny i szkodniki, wśród których szczególnie niebezpieczne są niektóre grzyby, owady, roztocza i gryzonie. Produktami przemiany materii grzybów pleśniowych są mykotoksyny – bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Natomiast owady takie jak wołek zbożowy, trojszyk ulec, trojszyk gryzący, mklik mączny, mól ziarniak, omacnica spichrzanka oprócz mechanicznego uszkodzenia ziarna zanieczyszczają przechowywane ziarno padłymi osobnikami, ich wylinkami oraz odchodami, co powoduje zawilgocenie i zagrzanie się zboża. Obecność szkodników obniża też jakość ziarna, a często może nawet dyskwalifikować jego użycie do przerobu i spożycia dla ludzi i zwierząt.

Co możemy zrobić, jeżeli stwierdzimy obecność szkodników w magazynowanym ziarnie?

Metodą eliminującą wszystkie szkodniki jest metoda fumigacji, czyli gazowanie. Polecanymi fumigantami są Quickphos Pellets 56 GE i Quickphos Tablets 56 GE. Oba preparaty w swoim składzie zawierają 56 g fosforku glinu, w postaci 0,6-gramowych peletek lub 3-gramowych tabletek. Tabletki w obecności wilgoci i temperatury powyżej 10°C wydzielają bardzo toksyczny fosforowodór, który niszczy jaja, larwy i formy dorosłe owadów. Gazowanie eliminuje również obecność gryzoni w fumigowanym obiekcie.

Czy fumigacja ma negatywny wpływ na jakość przechowywanego zboża?

Nie. Proces ten nie wpływa negatywnie na jakość przechowywanego zboża, pod warunkiem że zostanie przeprowadzony zgodnie ze wskazówkami z etykiety produktu. Zboże po zabiegu musi być wietrzone tak długo, aż poziom fosforowodoru w ziarnie wyniesie poniżej 0,3 ppm.

Czy zabieg fumigacji może wykonać każdy rolnik?

Zabieg ten może wykonać każdy rolnik, który ukończył szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Po ukończonym szkoleniu kursant uzyskuje zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę, co uprawnia go do kupowania i stosowania fumigantów we własnym gospodarstwie. Może również założyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi fumigacji, np. u sąsiadów w okolicy. Co może zrobić rolnik, który nie przeszedł szkolenia? Może zwrócić się do firmy, która świadczy tego typu usługi.

Beata Rogala