Jak oszczędzać w gospodarstwie?

Właśnie teraz, zanim sezon wegetacyjny ruszy na dobre, nawet prowadząc w gospodarstwie produkcję zwierzęcą, warto prze­analizować wszystko, co w ubiegłym roku zostało zrobione dobrze, a co należy w przyszłości poprawić lub całkowicie zmienić. Dzięki temu można wygenerować spore oszczędności. I wcale nie muszą to być żmudne analizy. Podpowiadamy, jak je sobie ułatwić.

Renata Struzik

Jak wiadomo, wiedza to podstawa. Co to oznacza w przypadku prowadzenia gospodarstwa? Chcąc nim świadomie i rozsądnie zarządzać, trzeba mieć niezbędne do tego informacje. Oprócz bieżących danych konieczne są także informacje o tym, co na polach działo się w przeszłości. Tylko ich dogłębna analiza pozwoli na wyciągnięcie właściwych wniosków.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Bo nie wystarczy mieć „jakichś informacji”. Powinny one być szczegółowe i tak dokładne, jak to tylko możliwe. Kolejny krok to ich analiza i właściwa interpretacja. Wydaje się to dosyć trudne, ale od czego są nowoczesne technologie! Mogą one znacząco pomóc. I taka pomoc wcale nie musi dużo kosztować, a nawet może być bezpłatna.

Rolnictwo precyzyjne – dla dużych i małych

Analiza automatycznej dokumentacji na polu
Analiza automatycznej dokumentacji na polu

Wspomniane wsparcie stanowi m.in. platforma 365FarmNet. Program znacząco ułatwia zbieranie niezbędnych informacji, a także ich analizowanie. Tak, aby użytkownik – rolnik – miał potrzebną i szczegółową wiedzę podaną na tacy, bez tracenia czasu i energii na skomplikowane analizy i obliczenia.

Każdy moment jest dobry na wdrożenie tego typu rozwiązań. Ale dobrze jest wybrać taki okres, kiedy pracy w gospodarstwie jest nieco mniej i więcej czasu niż w trakcie sezonu wegetacyjnego roślin uprawnych. A czas ten jest potrzebny, żeby podczas początkowej rejestracji do programu wprowadzić podstawowe informacje o polach, maszynach czy środkach produkcji.

Active Box – żółta skrzyneczka do automatycznej dokumentacji
Active Box – żółta skrzyneczka do automatycznej dokumentacji

Może to się wydawać żmudne i czasochłonne, ale opracowanie w programie wykonywanych w gospodarstwie czynności, wraz z przypisaniem do nich osób, maszyn i środków, ułatwia dalsze systematyczne wprowadzanie informacji o zabiegach. Później już tylko bazuje się na raz wprowadzonych danych. Zaewidencjonowanie dowolnej czynności z pomocą aplikacji mobilnej 365Crop będzie wymagać tylko kilku stuknięć w ekran smartfona. Co więcej, nie tylko można to robić samemu, ale także zaangażować w prowadzenie dokumentacji współpracowników, którzy na własnych telefonach zapiszą, jakie prace wykonali. Resztę program zrobi sam! Na podstawie wprowadzanych informacji stworzy ich automatycznie analizy, np. kartoteki pól, które obejmują okres od zbioru do kolejnych żniw.

Oczywiście, przy wprowadzaniu danych do programu może pomóc też doradca 365FarmNet, wystarczy tylko wygospodarować czas, żeby się z nim spotkać.

Jakich oszczędności można się spodziewać?

Mapa powykonawcza przejazdów polowych
Mapa powykonawcza przejazdów polowych

Automatyczne dokumentowanie na platformie 365FarmNet to przede wszystkim oszczędność czasu, dzięki pozbyciu się ko­nieczności prowadzenia ewidencji, np. ochrony roślin na wypadek kontroli.

To także oszczędność środków produkcji za sprawą modułu 365FarmNet Crop View – dzięki łatwemu dostępowi do zobra­zowań satelitarnych odzwierciedlających zmiany w wegetacji upraw w trakcie całego roku.

Tworzone na ich podstawie mapy aplikacyjne do rozsiewaczy, opryskiwaczy czy siewników pozwalają na:

  •  oszczędność i zwiększone wykorzystanie nawozów azotowych dzięki dopasowaniu dawki do stanu wegetacji,
  •  oszczędność materiału siewnego kukurydzy poprzez dopasowanie obsady do potencjalnego plonowania poszczególnych frag­mentów pól (mapa potencjalnego plonowania powstaje na bazie zobrazowań satelitarnych z ostatnich kilku lat),
  •  oszczędność środków ochrony roślin, zwłaszcza regulatorów wzrostu – stosuje się pełne dawki tylko tam, gdzie są potrzebne,
  •  pomoc w podejmowaniu decyzji, na których polach należy już rozpocząć żniwa.

W programie można zebrać informacje z różnych systemów telemetrycznych, a na maszynach, które nie mają dostępu do takich systemów, jest możliwość zamontowania specjalnego urządzenia oferowanego przez 365FarmNet, rejestrującego pozycję ma­szyny czy zużycie paliwa. Zebrane dane, oprócz tworzenia automatycznych propozycji dokumentacyjnych, pozwalają na lepsze logistycznie zaplanowanie wykonywanych zabiegów. A to oczywiście może przynieść sporą oszczędność czasu pracy, paliwa i zużycia maszyn.

Stosuj zmienny wysiew dzięki mapom aplikacyjnym
Stosuj zmienny wysiew dzięki mapom aplikacyjnym

Ponadto w programie 365FarmNet można optymalizować trasy przejazdu po polach podczas przeprowadzania zabiegów. Poru­szając się po polu w ten sposób, ogranicza się nakładki i mijaki. A to, jak wiadomo, przynosi wymierne korzyści i oszczędności.

Jak widać, dzięki nowym technologiom, rolnictwo precyzyjne może wkroczyć do każdego gospodarstwa. Jest ono na wyciągnię­cie ręki dla wszystkich rolników, niezależnie od parku maszynowego, wielkości gospodarstwa czy innych zasobów. Warto więc skorzystać z takiej możliwości i już teraz zacząć liczyć oszczędności, które można poczynić.

Automatyczne dokumentowanie na platformie 365FarmNet to oszczędność czasu dzięki brakowi konieczności prowadzenia ewidencji, np. ochrony roślin na wypadek kontroli.