Jak ograniczyć stres roślin algami?

Jak ograniczyć stres roślin algami ? Czynniki stresowe oddziałujące negatywnie na rośliny uprawne towarzyszą im przez cały okres wegetacyjny. Dlatego tak istotne jest stosowanie preparatów wspomagających rośliny w tych trudnych warunkach.

Definicja stresu

Najogólniej mówiąc, stres roślin to działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych ograniczających każdorazowo wzrost i rozwój roślin.

Dzielimy je na czynniki abiotyczne, a więc te, które są związane głównie z przebiegiem pogody (niska, zbyt wysoka temperatura, susza, nadmiar wody, wiatr, erozja gleby) oraz biotyczne, a więc te, które dotyczą przede wszystkim występowania chorób i szkodników.

Patrząc na stres przez pryzmat rośliny i jej fizjologii, możemy powiedzieć, że wytwarza ona mechanizmy/substancje ułatwiające obronę przed ww. czynnikami. W zależności od rodzaju roślin i ich występowania będziemy mieli do czynienia z różnym poziomem tolerancji na stres, a dokładniej wytwarzanie substancji uodparniających. Te właśnie aspekty stały się przyczyną powstania produktów wykazujących działanie biostymulujące na rośliny uprawne.

Wieloletnie obserwacje roślin żyjących w skrajnych warunkach stresowych pozwoliły na poznanie mechanizmów i specyficznych substancji, które pozwalają im ten okres przetrwać. W dalszych latach zaobserwowano, że traktowanie roślin uprawnych naturalnymi specyfikami pochodzącymi z roślin żyjących w stresie łagodzą go i mają istotny efekt plonotwórczy.

Ratunek z alglamina vigor - surfer

Właśnie te naturalne substancje produkowane przez każdą roślinę, połączone ze składnikami pokarmowymi, stanowią podstawę nawozu Lamina Vigor 55. Źródłem substancji o działaniu biostymulującym w tych preparatach są wyciągi z alg morskich Laminaria digitata pozyskiwanych z Oceanu Atlantyckiego w rejonie Brestu we Francji, połączone z najwyższej jakości składnikami pokarmowymi łatwo dostępnymi dla roślin.

W efekcie nawozy te pomagają roślinom uruchamiać różnorodne mechanizmy obronne w warunkach stresowych i wzmacniać efekty wzrostowe w okresach optymalnych dla rozwoju.

Dobroczynne pierwiastki

Bogaty skład pierwiastkowy Lamina Vigor połączony jest z równie bogatym wyciągiem z alg Laminaria digitata.

Warto przyjrzeć się poszczególnym substancjom dającym tzw. efekt biostymulacyjny. Laminaryna jest polisacharydem występującym w komórkach brunatnic, gdzie pełni funkcję materiału zapasowego. Dla nas ważne jest jednak to, że rośliny uprawne kontakt z laminaryną traktują jak atak patogenu (grzybów, wirusów itp.) i uruchamiają naturalne procesy obronnelaminaryna działa tu zatem jak szczepionka.

W roślinach zachodzą zmiany o charakterze mechanicznym i biochemicznym. Ściany komórkowe wzmacniane są ligninami, co uniemożliwia lub utrudnia wnikanie agrofagów. Ponadto w komórkach aktywowane są białka obronne i inne substancje chemiczne (fitoaleksyny), które m.in. hamują rozwój chorób grzybowych.

Laminaryna stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, które utrzymują się przez kilkanaście dni po oprysku.

Skład pierwiastkowy produktu

Lamina Vigor 55 stosujemy na rośliny osłabione oddziaływaniem czynników stresowych, w celu odbudowania ich zdolności do wzrostu i wydania plonu.

Skład Lamina Vigor 55:

 • 6% azotu (N) całkowitego, w tym: 1,4% azotu azotanowego,
 • 2,6% azotu amidowego,
 • 2,0% azotu amonowego,
 • 5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 5% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 0,04% boru (B) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 0,04% żelaza (Fe, chelat EDTA) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 0,01% miedzi (Cu, chelat EDTA) rozpuszczalnej w wodzie,
 • 0,04% manganu (Mn, chelat EDTA) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 0,002% molibdenu (Mo) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 0,01% cynku (Zn, chelat EDTA) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 55% wyciągu z alg Laminaria digitata, w którego skład wchodzą: laminaryna, fitoaleksyny, auksyny, gibereliny, kwas alginowy, jod, mannitol, poliaminy, aminokwasy.

Bogaty skład Lamina Vigor 55

Auksyny to roślinne hormony wzrostu, takie jak kwas indolilooctowy IAA czy kwas indolilopirogronowy IPA. Pobudzają wzrost komórek, wpływają na szybkość wydłużania się łodyg. Indukują tworzenie się korzeni przybyszowych i włośników korzeniowych. Umożliwiają otwieranie się pąków liściowych. Aktywizują enzymy. Biorą udział w regulacji syntezy białek i RNA. Opóźniają starzenie się komórek.

Gibereliny są zaliczane do regulatorów wzrostu i rozwoju roślin; powodują wychodzenie nasion ze stanu spoczynku i przyspieszają kiełkowanie nasion, odpowiadają za wzrost wydłużeniowy pędu, indukują kwitnienie i są odpowiedzialne za żywotność pyłku.

Aminokwasy są materiałem budulcowym wszystkich białek. Stanowią też produkty wyjściowe do biosyntezy ważnych hormonów. W naturalny sposób wzmacniają odporność i witalność roślin. W nawozach tworzą organiczne połączenia ze składnikami pokarmowymi, zdecydowanie podnosząc ich przyswajalność przez rośliny.

Fitoaleksyny to substancje obronne wytwarzane przez roślinę miejscowo w razie zranienia, przechłodzenia czy też w odpowiedzi na atak patogenów. Ograniczają rozwój patogenów w roślinie. Są chemiczną bronią roślin wpływającą na ich odporność na infekcje. Spośród mniej więcej 200 fitoaleksyn niektóre wykorzystywane są w rolnictwie jako insektycydy.

Jod jest składnikiem hormonów; wpływa na tempo przemiany materii i zachęca pszczoły do zapylania kwiatów.

Poliaminy zapewniają prawidłowe funkcjonowanie aparatu genetycznego komórki. Są składnikami błon cytoplazmatycznych, korzystnie oddziałują na transport przez nie metabolitów, a także przeciwdziałają ich degradacji. Wśród wielu ról, które wypełniają poliaminy w roślinach, do najciekawszych należy nadawanie kwiatom zapachu, który przyciąga owady zapylające.

Kwas alginowy jest składnikiem ścian komórkowych wielu alg; zapewnia też świetną przyczepność nawozu do liści.

Mannitol to polihydroksylowy alkohol cukrowy. Jest substancją osmotycznie czynną. Zimą zapobiega zamarzaniu roślin – przeciwdziała powstawaniu kryształów lodu w komórkach, zapobiegając ich uszkodzeniu.

Lamina Vigor 55

Lamina Vigor to kompletny nawóz o działaniu biostymulującym. Nawóz mogą być stosowane we wszystkich najważniejszych uprawach rolniczych. Średnia, jednorazowa dawka tych nawozów to ok. 3 l/ha. Produkty te mogą być stosowane zarówno solo, jak również w mieszaninie z większością fungicydów. Szczegółowe informacje zawarte są w zaleceniach zamieszczonych na opakowaniach.

zalecenia -lamina vigor- stres roślin
Zalecenia – Lamina Vigor 55

Doświadczenia przeprowadzone z użyciem Lamina Vigor oraz praktyka rolnicza potwierdzają jednoznacznie ekonomiczną zasadność stosowania tych produktów w celu uzyskania optymalnego plonu roślin uprawnych. Wpisują się one również w strategię zrównoważonego rolnictwa, którego głównym celem jest budowanie optymalnego plonu w połączeniu z poszanowaniem zasobów naturalnych występujących w środowisku, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności produkcji dla rolnika.

wynki doświadczeń - lamina vigor
Wyniki Doświadczeń- Lamina Vigor 55

Paweł Kocel