Jak efektywnie wykorzystać możliwości technologiczne w nawożeniu kukurydzy? – Konferencja Rolnicza | 07.02.2023

Zapraszamy do obejrzenia nagrania II części Konferencji Rolniczej z cyklu „Wiedza Plonuje” z dnia 7 lutego 2023r.

 

Temat: Jak efektywnie wykorzystać możliwości technologiczne w nawożeniu kukurydzy?

Prelegent: Tomasz Piotrowski

 

Z wykładu dowiesz się:

01:10 – nawożenie kukurydzy a fazy rozwojowe

06:25 – nawożenie startowe w kukurydzy

14:22 – aplikacje doglebowe nawożenia startowego

15:36 – nawożenie azotowe kukurydzy

18:20 „nie nawozowe” źródła azotu – Rhizosum N plus

25:26 – pytania uczestników

 

 

Transkrypcja: