Jak efektywnie wykorzystać możliwości technologiczne w nawożeniu kukurydzy? | Konferencja Rolnicza 07.02.2023

Zapraszamy do obejrzenia II części Konferencji Rolniczej z 7 lutego 2023 r., która dotyczyła uprawie kukurydzy i słonecznika.

Temat: Jak efektywnie wykorzystać możliwości technologiczne w nawożeniu kukurydzy?
Prelegent: Tomasz Piotrowski

Z wykładu dowiesz się:

01:10 – nawożenie kukurydzy a fazy rozwojowe

06:25 – nawożenie startowe w kukurydzy

14:22 – aplikacje doglebowe nawożenia startowego

15:36 – nawożenie azotowe kukurydzy

18:20 „nie nawozowe” źródła azotu – Rhizosum N plus

25:26 – pytania uczestników