Insektycydy w uprawie rzepaku

Słodyszek rzepakowy – insektycydy w uprawie rzepaku

Insektycydy w uprawie rzepaku

W zwalczaniu szkodników rzepaku ważne jest łączenie metod agrotechnicznej, mechanicznej i chemicznej. Przy czym ta ostatnia należy do najbardziej skutecznych, a zarazem najszybszych sposobów ochrony roślin rolniczych przed owadami. Poniżej została przedstawiona krótka charakterystyka wybranych insektycydów rekomendowanych do eliminowania szkodników na plantacjach rzepaku.

Cyperfor 100 EC

Preparat, którego substancją aktywną jest cypermetryna, przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej, jabłoni, kapuście głowiastej białej oraz sadzonkach sosny zwyczajnej. Służy także do zabezpieczania surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych. Na owady insektycyd działa kontaktowo i żołądkowo, a na roślinie – powierzchniowo. Preparat polecany jest do pierwszych zabiegów zwalczających szkodniki. Dawki i terminy stosowania Cyperforu 100 EC zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 1. Dawki i terminy stosowania Cyperforu 100 EC

Uprawa Szkodnik Termin stosowania Dawka
Rzepak ozimy Słodyszek rzepakowy
(zabieg przeciwko
słodyszkowi zwalcza
również chowacza
czterozębnego)
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji,
zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy
widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki
kwiatowe (główny kwiatostan), do końca fazy,
gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki
kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55–57
0,25–0,3 l/ha
Pszenica ozima Skrzypionki Opryskiwać od początku wylęgania się larw,
od pełni fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia
(BBCH 55–59)
0,25–0,3 l/ha

Boravi 50 WG

Powierzchniowy insektycyd o wysokiej skuteczności w ochronie roślin rolniczych przed żerującymi na nich szkodnikami. Jego substancją czynną jest fosmet – związek fosforoorganiczny, który upośledza funkcjonowanie połączeń nerwowych owadów, co powoduje u nich zaburzenie pracy mięśni prowadzące do paraliżu, a następnie do śmierci. Na szkodniki preparat działa kontaktowo lub żołądkowo, a na roślinie – powierzchniowo. Mechanizm działania na roślinie polega na wchłanianiu się substancji aktywnej w warstwę wosku, co zabezpiecza przed jej spłukaniem i zwiększa dostępność dla zwalczanych owadów. Boravi 50 WG stosuje się zwłaszcza w ochronie przed odpornym na wiele substancji aktywnych słodyszkiem rzepakowym, wykonując oprysk od 7 do 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika na plantację, w dawce 1–1,5 kg/ha. Preparat jest zarejestrowany także do zwalczania chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego. Boravi 50 WG zawiera 500 g fosmetu w 1 kg. Dawki i terminy stosowania preparatu zostały przedstawione w tabeli.

Tabela 2. Dawki i terminy stosowania Boravi 50 WG

Uprawa Szkodnik Termin stosowania Dawka Uwagi
Rzepak ozimy Chowacz brukwiaczek
Chowacz czterozębny
Słodyszek rzepakowy
BBCH 31–55
BBCH 31–55
BBCH 50–59
1–1,5 l/ha Po pierwszych nalotach szkodników
Rzepak jary Słodyszek rzepakowy BBCH 50–59 1–1,5 l/ha Po pierwszych nalotach szkodników
Gorczyca Słodyszek rzepakowy BBCH 50–59 1 kg/ha Po pierwszych nalotach szkodników
Ziemniak Stonka ziemniaczana BBCH 67–85 1 kg/ha Po pojawieniu się szkodników

Cyperkill Max 500 EC

To insektycyd z grupy pyretroidów chroniących plantacje rzepaku. Substancją aktywną zastosowaną w tym preparacie jest cypermetryna. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie – powierzchniowo. Jak wszystkie pyretroidy, należy go stosować w temperaturach nieprzekraczających 20°C. Cyperkill Max 500 EC chroni rzepak przed słodyszkiem rzepakowym oraz chowaczami – czterozębnym i podobnikiem. W przypadku słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego zabiegi wykonuje się zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39–59). Aby zwalczyć chowacza podobnika, preparat stosuje się w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych rzepaku, w fazie BBCH 65–67, w dawce 0,05 l/ha.

Kobe 20 SP i Mospilan 20 SP

To preparaty o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników i chronionych upraw (ponad 280 zastosowań). Ich substancją aktywną jest acetamipryd – 200 g/kg – proszek o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do eliminacji szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. W ochronie rzepaku ozimego przed słodyszkiem rzepakowym stosuje się dawkę 0,12 kg/ha, a oprysk należy wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację, od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku. Zwalczając chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika, stosuje się dawkę 0,12 kg/ha. Zabieg należy wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. W przypadku eliminacji owadów, takich jak chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny, zalecana dawka preparatu wynosi 0,25 kg/ha. Rośliny opryskuje się przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy wydłużania pędu do fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50).

 

Patrycja Staszewska