Insektycydy w uprawach rolniczych – dobre praktyki

W zwalczaniu szkodników upraw rolniczych ważne jest łączenie metod agrotechnicznej, mechanicznej i chemicznej. Przy czym ostatnia należy do najbardziej skutecznych, a jednocześnie najszybszych sposobów ochrony roślin rolniczych przed owadami.

Poniżej została przedstawiona krótka charakterystyka wybranych insektycydów rekomendowanych do eliminowania szkodników roślin uprawnych – rzepaku, ziemniaków, kukurydzy, zbóż, gorczycy i marchwi.

Insektycyd na szkodniki glebowe – Belem 0,8 MG

Innowacyjny insektycyd do ochrony upraw przed szkodnikami w glebie. Stosuje się go w trakcie siewu lub sadzenia. Środek ma postać mikrogranulatu, który nie jest rozpuszczalny w wodzie. Belem 0,8 MG działa jak bariera wokół rośliny lub bulw. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo. Paraliżuje układ nerwowy agrofagów. Jest skuteczny przez 4 miesiące.

Belem 0,8 MG

 

Belem 0,8 MG – charakterystyka produktu

Substancja aktywna cypermetryna (8g/kg)
Grupa chemiczna pyretroidy
Formulacja mikrogranulat
Aplikacja z dyfuzorem QDC-DXP®

 

Skuteczny insektycyd fosforoorganiczny – Boravi 50 WG

Boravi 50 WG to powierzchniowy insektycyd o wysokiej skuteczności w ochronie roślin rolniczych przed żerującymi na nich szkodnikami. Substancją czynną jest fosmet – związek fosforoorganiczny, który upośledza funkcjonowanie połączeń nerwowych owadów, co powoduje u nich zaburzenie pracy mięśni prowadzące do paraliżu, a następnie do śmierci. Na szkodniki preparat działa kontaktowo lub żołądkowo, a na roślinie – powierzchniowo. Mechanizm działania na roślinie polega na wchłanianiu się substancji aktywnej w warstwę wosku, co zabezpiecza przed jej spłukaniem i zwiększa dostępność dla zwalczanych owadów. Boravi 50 WG stosuje się zwłaszcza w ochronie przed odpornym na wiele substancji aktywnych słodyszkiem rzepakowym, wykonując oprysk 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika na plantację, w dawce 1–1,5 kg/ha.
Preparat jest zarejestrowany także do zwalczania chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego. Zawiera 500 g fosmetu w 1 kg.

Wzór strukturalny substancji fosmet
Wzór strukturalny substancji fosmet

 

Carnadine 200 SL – zwalczanie szkodników neonikotynoidami

Insektycyd Carnadine 200 SL zawieraja substancję aktywną acetamipryd z grupy neonikotynoidów. Neonikotynoidy to najważniejsza grupa owadobójcza od czasu wprowadzenia syntetycznych pyretroidów. Są zarejestrowane w ponad 120 krajach i skuteczne w zwalczaniu kluczowych szkodników o ssącym i gryzącym aparacie. Acetamipryd wykazuje działanie podobne do nikotyny, będącej naturalnym środkiem owadobójczym. Jest on wysoce toksyczny dla owadów, ale mniej dla ssaków. Jest to prawdopodobnie spowodowane inną postacią receptora u kręgowców. Substancja w roślinie przemieszcza się translaminarnie, dzięki czemu dociera do wszystkich jej części. Acetamipryd tworzy rezerwuary w roślinie, które stają się jego źródłem w przypadku późniejszego niż bezpośrednio po zabiegu żerowania szkodników. Acetamipryd koncentruje się we wszystkich części rośliny. Należy jednak pamiętać o mniejszej koncentracji w częściach wierzchołkowych.

Carnadine 200 SL

Preparat na szkodniki zbożowe – Cyperkill Max 500 EC

Cyperkill Max 500 EC to insektycyd z grupy pyretroidów przeznaczony do ochrony plantacji rzepaku, pszenicy, jęczmienia i ziemniaka. Substancją aktywną zastosowaną w tym preparacie jest cypermetryna. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie – powierzchniowo. Jak wszystkie pyretroidy, należy go stosować w temperaturach nieprzekraczających 20oC. Cyperkill Max 500 EC chroni pszenicę przed mszycą zbożową i skrzypionkami, ziemniaki przed stonką ziemniaczaną, rzepak przed słodyszkiem rzepakowym oraz chowaczami – czterozębnym i podobnikiem.

Cyperkill Max 500 EC

Tabela 1. Carnadine 200 SL – zastosowanie

Uprawa Choroba Dawka (maksymalna i zalecana do jednorazowego stosowania)
Ziemniak Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) 0,18 l/ha; 0,12–0,18 l/ha; zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Rzepak ozimy (maksymalna liczba zabiegów w rzepaku ozimym w sezonie wegetacyjnym: 2; odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni) Chowacz brukwiaczek 0,3 l/ha; 0,15–0,3 l/ha; zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Chowacz czterozębny
Słodyszek rzepakowy 0,3 l/ha; 0,18–0,3 l/ha; zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 0,3 l/ha; 0,15–0,3 l/ha; zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
Rzepak jary (maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku jarego w sezonie wegetacyjnym: 2; odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni Chowacz czterozębny 0,3 l/ha; 0,15–0,3 l/ha; zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Słodyszek rzepakowy 0,3 l/ha; 0,18–0,3 l/ha; zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 0,3 l/ha; 0,2–0,3 l/ha; zalecana ilość wody: 200–400 l/ha

 

Tabela 2. Dawki i terminy stosowania Boravi 50 WG

Uprawa Szkodnik Termin stosowania Dawka Uwagi
Rzepak ozimy Chowacz brukwiaczek BBCH 31-55 1-1,5l/ha Po pierwszych nalotach szkodników
Chowacz czterozębny
Słodyszek rzepakowy BBCH 50-59
Rzepak jary Słodyszek rzepakowy BBCH 50-59 1-1,5l/ha Po pierwszych nalotach szkodników
Gorczyca Słodyszek rzepakowy BBCH 50-59 1kg/ha Po pierwszych nalotach szkodników
Ziemniak Stonka ziemniaczana BBCH 67-85 Po pojawieniu się szkodników

 

 

Justyna Warda