Innowacyjne nawożenie 
borem w uprawach rolniczych

Bor to jeden z niezbędnych mikroelementów wpływających na jakość plonu. Nawóz dolistny Bolero jest produktem, o którego jakości i efektywności użytkownicy przekonali się już ponad 11 lat temu, kiedy pojawił się na rynku.

Arkadiusz Golon

Dostępny jako bor (pentaboran sodu), bor połączony z cynkiem (Bolero Zn) czy molibdenem (Bolero Mo), nawóz ten wyróżnia się unikalną technologią. Umożliwia ona uzyskanie nawozu borowego o ustabilizowanym pH (6,5), w przeciwieństwie do innych nawozów borowych, których odczyn wynosi mniej więcej 8–9. Parametr ten pozwala na stosowanie nawozu w bardziej kompleksowych mieszaninach. Wykorzystanie substancji umożliwiających zmniejszenie napięcia powierzchniowego wpływa na zmianę struktury fizycznej kropli, co daje lepsze pokrycie powierzchni rośliny.

Nawóz Bolero to doskonała mobilność i przyswajalność

Nawóz Bolero Zn

Bolero należy do produktów o najwyższym stopniu przyswajalności oraz mobilności wewnątrz każdej części rośliny (liść, łodyga, korzeń). Dzięki zastosowaniu sorbitolu (naturalnych alkoholi cukrowych – tych samych, które naturalnie powstają podczas procesu fotosyntezy) nawóz ma 3 razy szybszą penetrację oraz 7 razy większą mobilność. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczka sorbitolu jest 40 razy mniejsza od cząsteczki EDTA, co pozwala na jej błyskawiczną wręcz asymilację przez roślinę.

W przypadku rzepaku czy kukurydzy, a także innych upraw rolniczych, bor ma bardzo duże znaczenie. Jego niedobór w rzepaku prowadzi do zaburzenia wzrostu i rozwoju korzenia oraz części nadziemnych tej rośliny. Hamuje także kiełkowanie pyłku na znamieniu słupka i przyczynia się do zastopowania tworzenia się łuszczyn rzepaku oraz do niskiej zawartości nasion w łuszczynie. Dostarczanie szybko przyswajalnego boru poprzez zastosowanie Bolero zapewnia szybki przyrost partii nalistnej, lepsze wykorzystanie azotu oraz dostarczenie do części korzeniowej cukrów powstałych w wyniku procesu fotosyntezy. Korzenie czy bulwy są bardziej odporne na choroby, mają wyższy stopień przechowywalności. Ponadto odpowiednia zawartość boru w uprawach wzmacnia ich odporność na wiosenne chłody.

Uprawy rolnicze, a w szczególności rzepak, są wrażliwe nie tylko na odpowiednie nawożenie borem, ale również molibdenem i cynkiem. Nawóz Bolero Mo zawiera właśnie te dwa niezbędne pierwiastki, które dostarczone w wysoko przyswajalnej formie, pozwalają zapobiegać deformacji stożka wzrostu (brak boru) czy zahamowaniu tworzenia się blaszki liściowej (brak molibdenu).

Bolero w uprawie Ziemniaka

Bolero nawożenie ziemniakaW przypadku ziemniaka, najpopularniejszej uprawy okopowej w naszym kraju, niedobory mikroelementów można zaobserwować najwyraźniej. I tak:

  • 
niedobór cynku to widoczne odbarwienie (plamistość) liści, gorzej wykształcone bulwy, słabsza odporność na przechowywanie,
  • 
deficyt boru to obumieranie stożka wzrostu i deformacja młodych liści.

Zastosowanie Bolero Zn jest najbardziej wskazane na plantacjach o glebach lżejszych (piaszczystych) czy zasadowych lub zbyt intensywnie nawożonych fosforem. Czynniki te wpływają negatywnie na rozwój roślin, a aplikacja boru i cynku (Bolero Zn) pozwala wzmocnić roślinę, zwłaszcza w sytuacji, gdy warunki pogodowe w okresie jej wzrostu są niesprzyjające (niska temperatura czy niedobór wody).

Nawóz Bolero na anomalie klimatyczne

Stosowanie mikroelementów, takich jak bor, molibden czy cynk, w uprawach rolniczych jest konieczne. Bor występuje w glebie, jednak w praktyce często jego zawartość jest niewystarczająca. Dokarmianie dolistne ma wpływ na hormon wzrostu, reguluje transfer wewnątrz rośliny oraz wspomaga system osmoprotekcji komórkowej.

Przy coraz częstszych anomaliach klimatycznych każdy zabieg powinien zapewnić maksymalne wykorzystanie substancji odżywczych. Nawozy Bolero, niezależnie od składu, gwarantują wysoką asymilację składników, a uaktywnione procesy systemiczne przemieszczenie ich do wszystkich części rośliny. Zastosowanie tych produktów w kompletnym programie nawożenia upraw zapewnia wysoką wchłanialność wszystkich składników zawartych w cieczy roboczej i jej lepszą mieszalność, dzięki ustabilizowanemu poziomowi pH.

Podsumowując: każda inwestycja w nawożenie musi bazować na produktach sprawdzonych i efektywnych. Ponadto nawozy Bolero Mo i Bolero Zn spełniają wymogi stosowania w uprawach ekologicznych. Biorąc pod uwagę aktualne preferencje konsumentów, jest to dodatkowy parametr, który trzeba uwzględniać przy doborze nawozów dolistnych.