Herbicydy kukurydziane

Herbicydy kukurydziane. Kukurydza wymaga możliwie wczesnego zastosowania ochrony herbicydowej. Należy jednak pamiętać, że jest też szczególnie wrażliwa na działanie tych pestycydów.

Jednym z podstawowych kryteriów wyboru herbicydu jest szybkie zwalczanie chwastów. Należy pamiętać, że kukurydza w początkowym okresie rośnie wolno oraz jest bardzo wrażliwa na wiosenne chłody, niską wilgotność gleby czy konkurowanie z chwastami o wodę i światło. Pionowy przekrój roślin kukurydzy uniemożliwia współzawodniczenie z chwastami i może doprowadzić do szybkiego zagłuszenia plantacji, a w konsekwencji do obniżenia plonu. Dlatego tak ważne jest stosowanie środków ochrony.

Herbicydy stosowane do ochrony kukurydzy:

Bromotril 250 SC

Herbicyd o szerokim zastosowaniu. Zawiera bromoksynil. Ten środek chwastobójczy przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Bromotril 250 SC działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście – powoduje ich zasychanie, a następnie zamieranie całych roślin. Zalecana dawka to 1–1,3 l/ha. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2–4 liści (kukurydza powinna być w fazie 4–6 liści). Stosowany do zwalczania m.in. gorczycy polnej, jasnoty purpurowej, komosy białej, maruny bezwonnej, ostrożnia polne- go, psianki czarnej, rdestu kolankowatego, plamistego i powojowatego, rumianu polnego oraz żółtlicy drobnokwiatowej.

Onyx 600 EC

Nowo zarejestrowany środek. Onyx 600 EC ma ziałanie kontaktowe, dzięki temu zapobiega zjawisku odporności chwastów na substancję. Zawiera 600 g/l pyridatu. Ma formę koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, co ułatwia dawkowanie i przygotowywanie cieczy użytkowej. Jest przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych (np. komosy, szarłatu, przytuli, psianki czarnej, szczyru rocznego, tasznika) w uprawie kukurydzy. Jest pobierany przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach rośliny. Środek najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie 2–6 liści (BBCH 12–16), w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody. Zabieg wykonuje się wtedy, kiedy kukurydza i chwasty są w pełnym wigorze.

Templier 750 WG

Skoncentrowany środek chwastobójczy zwalczający chwasty jedno- i dwu- liścienne. Substancją aktywną jest nikosulfuron, który wchłania się głównie przez liście chwastów, a w mniejszym stopniu przez system korzeniowy. Substancja aktywna bezpośrednio po przeniknięciu jest szybko rozprowadzana wewnątrz chwastu i natychmiast hamuje jego rozwój. Preparat należy stosować w fazie 2–8 liści kukurydzy w dawce 54 g/ha, zawsze razem z adiuwantem Amigo. Dodatek odpowiedniego adiuwantu pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej i stabilnej skuteczności preparatu w różnych warunkach agrotechnicznych i zapewnia uprawie kukurydzy długotrwałą ochronę.

Ikanos 040 OD

Preparat stosowany powschodowo. Jego substancją aktywną jest nikosulfuron w unikalnej formulacji OD, która nie wymaga dodatku adiuwantów. Przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Ikanos 040 OD to selektywny herbicyd o działaniu systemicznym, który jest pobierany przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Chwasty zamierają całkowicie po 20–25 dniach od zabiegu. Środek najskuteczniej zwalcza chwast- nicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od trzech liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2–4 liści. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna aura przyspiesza jego działanie, natomiast chłodna i sucha może je opóźnić.

Patrycja Staszewska