Herbicydy do wczesnojesiennego odchwaszczania zbóż

Dotychczasowy kalendarz ochrony zbóż przed zachwaszczeniem związany był z terminami siewu i fazami wzrostu roślin uprawnych. W ostatnich latach coraz częściej konieczne jest branie pod uwagę przebiegu warunków klimatycznych. Jakie działania najlepiej podjąć w takich okolicznościach?

Niedostatecznie uwilgotniona gleba zakłóca terminowy siew, a także uniemożliwia wykonanie zabiegów herbicydami o działaniu doglebowym. Zabezpieczenie plantacji już na początku jej wegetacji wyklucza konkurencję ze strony chwastów i gwarantuje prawidłowy wzrost ozimin. Pozwala to zbożom prawidłowo się ukorzenić, rozkrzewić i w dobrej kondycji wejść w okres przezimowania. Kluczem do dobrego startu jest wykonanie wczesnych zabiegów chwastobójczych. Wspomniana susza, a w lepszym przypadku silne przesuszenie gleby, uniemożliwia przeprowadzenie zabiegów dających gwarancję wyeliminowania chwastów. Warunki wymuszają stosowanie opóźnionych zabiegów.

Herbicydy – sprawdzone rozwiązania na odchwaszczanie

Pewnym rozwiązaniem jest wybór herbicydów, które można stosować bezpośrednio po siewie, a także w początkowych fazach wzrostu zbóż. Niewykorzystane w pierwszym etapie strategii odchwaszczania mogą być użyte nieco później. Pozostaje również rozpatrzenie spektrum zwalczanych chwastów. Najczęstszym modelem zachwaszczenia ozimin jest występowanie miotły zbożowej w towarzystwie różnych gatunków chwastów dwuliściennych. W celu ich zniszczenia można zastosować kilka substancji czynnych, zalecanych zarówno pojedynczo, jak i w licznych mieszaninach. Poniżej krótki przegląd dostępnych rozwiązań.

Diflufenikan

Ta substancja czynna stanowi skład mniej więcej 20 herbicydów zalecanych do stosowania bezpośrednio po siewie oraz nalistnie jesienią, a także wiosną, do fazy 2. kolanka. Diflufenikan (Premazor Sad 500 SC) – bez względu na termin zastosowania – zwalcza jedynie chwasty młode, w okresie kiełkowania oraz krótko po wschodach do fazy siewek. W sprzyjających warunkach działanie doglebowe substancji czynnej może trwać ponad 8 tygodni od zastosowania. Dla skuteczności środka ważne jest, by w pierwszych tygodniach po jego zastosowaniu podłoże było wilgotne. Liczba chwastów wrażliwych na diflufenikan jest znaczna, jednak na poszczególnych etykietach trudno doszukać się ich pełnego wykazu. Dopiero po zsumowaniu informacji można stworzyć listę wszystkich gatunków wrażliwych, do których należą: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy i perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Warto podkreślić fakt, że na etykietach produktów zawierających diflufenikan znajdują się znacząco różniące się od siebie informacje na temat działania tej substancji aktywnej na miotłę zbożową – od braku po bardzo wysoką skuteczność. Praktyka wykazała, że efektywność diflufenikanu w stosunku do tego gatunku jest średnia, natomiast bardzo efektywnie wspiera on działanie innych substancji czynnych zwalczających miotłę zbożową, takich jak chlorotoluron, penoksulam, flufenacet, pendimetalina, prosulfokarb.

Flufenacet

Jest zarejestrowany w postaci kilkunastu herbicydów, zawierających od 480 do 600 g substancji czynnej w jednym litrze lub kilogramie preparatu. Jednym z nich jest Fence. Flufenacet najczęściej zalecany jest przedwschodowo, a w kilku przypadkach nalistnie, do początku krzewienia (BBCH 23). Preparaty pobierane są głównie poprzez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów (starsze rośliny wykazują mniejszą wrażliwość na tę substancję czynną). Flufenacet zalecany jest przede wszystkim do zwalczania gatunków jednoliściennych – głównie miotły zbożowej, a także wiechliny rocznej, wyczyńca polnego, życicy trwałej i niektórych gatunków stokłos. Spektrum chwastów dwuliściennych jest dość wąskie, ale do całkiem skutecznie niszczonych należą uciążliwe fiołki i przytulia.

Flufenacet bardzo często zalecany jest do stosowania łącznie z wyżej opisanym diflufenikanem. Zarejestrowanych preparatów dwuskładnikowych, na bazie tych substancji czynnych, jest kilkanaście. Mniej więcej tyle samo jest zalecanych w formie mieszanin zbiornikowych. Ponadto Flufenacet stanowi dobry komponent także dla innych substancji czynnych, takich jak metrybuzyna czy pikolinafen.

Herbicyd Fence
Herbicyd Fence

 

Pendimetalina

Kolejna substancja czynna zalecana doglebowo i nalistnie to pendimetalina (Pendigan Strong 400 SC). Nie wszystkie jej formy użytkowe są zarejestrowane w zbożach. Jako pojedyncza substancja jest zalecana przedwschodowo oraz nalistnie, nie później niż w fazie 3. liścia zbóż. Do gatunków wrażliwych na jej działanie należą fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity. Dwa istotne chwasty w zbożach – miotła zbożowa i przytulia czepna – nie są wymieniane na wszystkich etykietach. Skuteczność ogólna pendimetaliny, a zwłaszcza dotycząca dwóch ostatnich gatunków, jest związana z wilgotnością gleby, której wymaga ta substancja czynna. Każde przesuszenie może mieć odzwierciedlenie w słabszej skuteczności środka.

Pendimetalina jest zalecana także w mieszaninach fabrycznych z diflufenikanem oraz z diflufenikanem i chlorotoluronem.

 

Herbicyd Pendigan Strong 400 SC
Pendigan Strong 400 SC

 

Chlorotoluron

To jeden ze starszych i obecnie jedyny preparat mocznikowy, który został w doborze herbicydów zalecanych do wczesnych zabiegów jesiennych. Jest dostępny m.in. w postaci środka Dicurex Flo 500 SC. Substancja wykazuje działanie doglebowe i nalistne, pojedynczo najczęściej jest zalecana w fazie od 2. do 3. liścia zbóż, ale za to do końca wegetacji, najlepiej w momencie poprzedzającym pierwsze przymrozki. Skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne (chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, komosę białą, rumian polny, tasznika pospolitego i tobołki polne) oraz jednoliścienną miotłę zbożową i wyczyńca polnego.

 

Herbicyd Dicurex Flo 500 SC
Dicurex Flo 500 SC

 

Pamiętaj, że…

…zaopatrzenie się w herbicydy, zawierające substancje czynne zwalczające kiełkujące chwasty w glebie, a także te same gatunki krótko po wschodach, zapewnia producentom zbóż komfort związany z wydłużeniem terminu zabiegów w niepewnej sytuacji warunków pogodowych.

 

 

 

Justyna Pacześna-Mikurenda