Herbicydy do stosowania w kukurydzy

IMG_3677Ochrona chemiczna jest podstawową metodą ochrony kukurydzy przed chwastami. Obecnie na rynku znajduje się wiele środków do stosowania w kukurydzy zarówno doglebowego – przed wschodami roślin, jak i nalistnego – po wschodach. Przedstawiamy opis działania wybranych z nich.

Afalon dyspersyjny 450 SC

Afalon dyspersyjny 450 SC to środek chwastobójczy zawierający 450 g/l linuronu. Ta substancja aktywna jest pochodną mocznika. Środek ten stosuje się doglebowo w walce z jednorocznymi chwastami dwuliściennymi: gorczyca, gwiazdnica, komosa, niezapominajka, starzec i żółtlica. Herbicyd pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów.

Najskuteczniej działa na chwasty od fazy wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie. Zabieg należy wykonać do 3 dni po siewie (BBCH 00). Zalecana dawka wynosi 1,5-2 l/ha. Na glebach próchnicznych zaleca się stosowanie wyższej dawki.

Pendigan 330 EC

PendiganSubstancją aktywną zawartą w tym preparacie jest pendimetalina (związek z grupy toluidyn) – 330 g/l. Środek stosuje się doglebowo lub nalistnie. W uprawie kukurydzy przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych.

Herbicyd pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Zalecana dawka w uprawie kukurydzy wynosi 4-5 l/ha.

Samson 040 SC

Samson 040 SC zawiera nikosulfuron – 40 g/l. Ta substancja aktywna jest standardem w odchwaszczaniu kukurydzy. Herbicyd jest przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych. Produkt ma działanie systemiczne. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Służy do stosowania nalistnego.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Po 20-25 dniach od zabiegu chwasty zamierają całkowicie. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza jego działanie, natomiast chłodna i sucha może je opóźnić. Termin wykonania zabiegu przypada na wczesny okres po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy.

W celu zwalczania perzu zabieg należy wykonać, gdy większość roślin osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 5-7 liści). Zalecana dawka wynosi 1-1,5 l/ha. W przypadku bardzo silnego zachwaszczenia perzem należy zastosować wyższą z zalecanych dawek. W celu zwalczania chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych zalecana dawka to 1 l/ha. Zabieg należy wykonać, gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia. Zwalczanie chwastów dwuliściennych: zabieg z użyciem 1 l/ha preparatu wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.

Polecane artykuły: