Herbicyd Samson 040 SC – standard w uprawie kukurydzy

Samson 040 SCStraty w plonie kukurydzy powodowane przez chwasty są znacznie wyższe w porównaniu do tych, które powodują choroby i szkodniki, chemiczne zabiegi chwastobójcze należą do najbardziej opłacalnych zabiegów tej uprawie. Walcząc z nadmiernym zachwaszczeniem warto stosować sprawdzone rozwiązania. Herbicyd Samson 040 SC jest jednym z nich.

Charakterystyka herbicydu Samson 040 SC

Herbicyd Samson 040 SC zawiera nikosulfuron – 40 g/l, przeznaczony jest do nalistnego stosowania. Ta substancja aktywna jest standardem w odchwaszczaniu kukurydzy. Herbicyd jest służy do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych.

Minimalna wysokość perzu w czasie wykonania zabiegu to 10 cm. Produkt ma działanie systemiczne. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Po 20-25 dniach od zabiegu chwasty zamierają całkowicie.

Zalecenia dotyczące stosowania

Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza jego działanie. Termin wykonania zabiegu przypada na wczesny okres po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy.

Zwalczanie perzu w kukurydzy

W celu zwalczanie perzu właściwego zabieg należy wykonać, gdy większość roślin osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 5-7 liści). Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek należy stosować w przypadku bardzo silnego zachwaszczenia perzem.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Chwastnicę jednostronną i inne chwasty prosowate należy zwalczać, gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia. Zalecana dawka: 1 l/ha.
W przypadku zwalczania chwastów dwuliściennych zabieg należy wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści. Zalecana dawka to 1 l/ha (chwasty jednoroczne).

Polecane artykuły: