Gryzonie – zrozum i zwalcz

Szczury są inteligentne, posiadają duże zdolności przystosowawcze i potrafią przeżyć w skrajnych warunkach środowiskowych. Żyją w koloniach, w norach zakładanych wewnątrz budynków. Ich główną strategią życiową jest obawa przed nieznanymi przedmiotami. W związku z tym szczury najpierw zjadają niewielką ilość pokarmu, zanim upewnią się, że jest bezpieczny. Szczury żerują w 1-2 znanych sobie miejscach i zawsze używają tych samych ścieżek. W celu osiągnięcia najlepszych wyników zwalczania, ważne jest aby atrakcyjną przynętę umieścić wzdłuż często uczęszczanych przez szczury ścieżek.

Myszy żyją wewnątrz budynków i w dużych grupach. Mają naturę bardziej ciekawską niż szczury, więc badają nowe przedmioty. Żerują nocą, pokarm pobierają nieregularnie przemieszczając się pomiędzy 20 i większą liczbą miejsc z żywnością, każdorazowo zjadają niewielką ilość pożywienia. Najlepsze wyniki zwalczania myszy można osiągnąć przez podanie trutki w licznych punktach w miejscu żerowania i zapewnienie jej atrakcyjnych warunków do pobierania.

Czy wiesz dlaczego szczury i myszy zagrażają twojemu zdrowiu?

– w ciągu roku 1 szczur wydala 1500 szt. Odchodów i 6 litrów moczu oraz zrzuca ok. 300000 włosów z sierści do przechowywanej żywności

– w ciągu roku 1 mysz wydala 30000 szt. Odchodów i 1 l moczu

– szczury przenoszą na człowieka drobnoustroje wywołujące śmiertelne choroby

– zwyczaj gryzienia wszystkiego przez szczury i myszy może być przyczyną znacznych uszkodzeń w konstrukcji budynków, przewodów elektrycznych i urządzeń

– szczury i myszy są bardzo płodne, po 10 tygodniach są dojrzałe płciowo, a każda samica może mieć 6-8 miotów, wydając 80 potomków w ciągu roku

– szczury i myszy szybko przystosowują się do zmiennych warunków środowiskowych i wykształciły odporność na różnego rodzaju trucizny, w tym na najczęściej stosowane antykoagulanty wielodawkowe

Określanie miejsc lokalizacji trutki

Szczury i myszy to gryzonie żerujące nocą, rzadko spotykane w związku z tym określenie miejsc żerowania jest konieczne w celu skutecznego zwalczenia gryzoni. Regularnie używane przez szczury ścieżki od nor znajdujących się na zewnątrz budynków do miejsc żerowania wewnątrz budynków można zlokalizować w roślinności i wzdłuż ścian, tam gdzie gryzonie czują się bezpiecznie. Znaki rozpoznawcze to odchody o kształcie wrzeciona i długości ok. 16 mm, ślady stóp na błocie lub kurzu oraz tłuste rozmazy na ścianach, jak również otwory i ślady gryzienia w miejscach przedostawania się do budynku. Myszy pozostawiają mniejsze odchody w kształcie pałeczek o długości 3-6 mm, ślady stóp w miejscach zakurzonych, a także oznaki gryzienia na płótnie workowym, plastiku, kartonie lub materiale izolacyjnym.

Pulsacyjne zwalczanie gryzoni – FOCUS

granulatFocus zabija gryzonie po jednorazowym spożyciu, w związku z tym zamiast stosowania dużych ilości słabszych rodentycydów zalecamy zastosowanie Focus metodą pulsacyjną. Wystarczy aplikować 4-5 krotnie mniejszą ilość trutki Focus w okresie 21-28 dni. Szczury i myszy zjadające pierwszą porcję trutki będą martwe po 3-5 dniach. Kolejne porcje podawane w dniu 7 lub wcześniej w 4 w przypadku dużej plagi gryzoni będą przeznaczone dla tych osobników, które nie były poprzednio dopuszczone do żerowania przez gryzonie dominujące. W 14 dniu (w przypadku szczurów również w 21 dniu) wykładamy trutkę w celu usunięcia pozostałych przy życiu gryzoni. Po 21 dniach (u szczurów po 28) zabieg deratyzacji zwykle dobiega końca. Należy znaleźć martwe gryzonie i zutylizować, a pozostałą trutkę zebrać.

tabela focus

Rozmieszczenie pojemników z trutką

Pojemniki należy rozmieścić w okolicy największej aktywności myszy i szczurów. W lokalizacji tych miejsc można posłużyć się wcześniej sporządzonym planem zawierającym punkty gniazdowania szkodników, źródła wody pitnej, ścieżki szczurów i miejsca żerowania. Przy zwalczaniu szczurów pojemniki z trutką należy umieścić na ścieżkach często uczęszczanych w odległości 5m, gdy populacja jest liczna i 10 m gdy wielkość populacji jest mniejsza. Przy zwalczaniu myszy ustawienie karmników deratyzacyjnych powinno być gęstsze, co 1-2 m. Karmniki powinny znaleźć się w miejscach największej aktywności myszy, jeśli zajdzie taka potrzeba nawet ponad powierzchnią ziemi. Punkty z wyłożoną trutką warto ponumerować, a ich miejsce zaznaczyć na planie obiektu, co będzie pomocne przy dokładaniu trutki oraz usunięciu jej po skończonej deratyzacji.

Co zrobić aby gryzonie nie wróciły?

 • Sprzątaj śmieci, regularnie opróżniaj pojemniki
 • Ścinaj wysoką trawę wokół budynków
 • Dokładnie i systematycznie sprzątaj wnętrze budynków
 • Przechowuj paszę w zamkniętych pojemnikach
 • Składuj żywność w workach lub pudłach z dala od podłogi i ścian
 • Zatkaj otwory i pokryj okna metalową siatką o drobnych oczkach
 • Zabezpiecz podstawy drewnianych ścian i drzwi blachą

Zadbaj o bezpieczeństwo

 • Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu
 • Nie jedz, nie pij oraz nie pal tytoniu podczas wykładania trutki
 • Po pracy umyj starannie ręce i odsłonięte części skóry wodą z mydłem
 • Nie stosuj trutki tam, gdzie żywność lub woda może zostać skażona
 • Preparat wykładaj w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt domowych i gospodarskich oraz ptactwa

W razie podejrzenia przypadkowego zatrucia, sprawdzonym antidotum jest witamina K1. Należy skontaktować się z lekarzem w celu zdiagnozowania i leczenia.