Fosforowodór – bezpieczeństwo i higiena pracy z preparatami

Quickphos Pellets 56 GE i Quickphos Tablets 56 GE to jedne z najpopularniejszych w Polsce środków owadobójczych i gryzoniobójczych o działaniu gazowym, wykorzystywanych w rolnictwie. Ich mechanizm opiera się na wydzielaniu fosforowodoru – gazu toksycznego dla organizmów żywych, dlatego stosowanie wymaga zachowania specjalnych środków ostrożności.

Mariusz Niemiec

Bezpieczna praca BHPPreparaty Quickphos Pellets 56 GE i Quickphos Tablets 56 GE zawierają 56% fosforku glinu, który w obecności wilgoci z powietrza, przy odpowiednio wysokiej temperaturze, w reakcji chemicznej wydziela fosforowodór (w literaturze nazywany również fosfiną). PH3 jest gazem cięższym od powietrza, bezwonnym, łatwo rozpuszczającym się w wodzie i tłuszczach. Przy stężeniu w powietrzu na poziomie 1,78% ulega samozapłonowi. Ze względu na dużą toksyczność gazu dla ludzi i brak możliwości wyczucia jego obecności za pomocą węchu preparaty są wzbogacone o karbaminian amonu, który pełni funkcję markera zapachowego.

Z uwagi na zagrożenia, jakie może stanowić oddziaływanie fosforowodoru na osoby wykonujące zabieg fumigacji, istotnym elementem stosowania wydzielających go środków jest przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan działania z preparatami Quickphos

Podstawą stosowania preparatów Quickphos Pellets 56 GE i Quickphos Tablets 56 GE jest przygotowanie planu działania, który stanowi nieodzowny element profesjonalnie przeprowadzonej fumigacji.

Musi on zawierać poniższe punkty, które zostaną sprawdzone:

 • plan obiektu z uwzględnieniem miejsc koniecznych do uszczelnienia,
 • 
upewnienie się, że obiekt nie jest zamieszkały i będzie na czas fumigacji opuszczony przez ludzi i zwierzęta,
 • określenie, z jakim typem agrofagów mamy do czynienia,
 • określenie, jaki produkt będzie fumigowany i w jakiej ilości,
 • określenie dawki środka niezbędnej do fumigacji,
 • przygotowanie zawiadomień o fumigacji, które należy umieścić zaraz po wykonaniu zabiegu na drzwiach wejściowych do obiektu,
 • przygotowanie i sprawdzenie sprawności sprzętu ochrony osobistej (maski, pochłaniacze, kombinezony, rękawice ochronne i właściwe obuwie).

Tabela 1. Quickphos Pellets 56 GE – zastosowanie

 Przeznaczenie  Uprawa  Zalecenia  Dawka
 fumigacja/
dezynsekcja
ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto,
pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona
grochu luzem w pryzmie lub silosie oraz
w workach na paletach
 Czas: minimum 3–8 dni.
Wietrzenie: zależy od
budowy budynku.
 20–25 pastylek/tonę
(4–5 g fosforowodoru/
tonę)
ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto,
pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona
grochu na barkach, w ładowniach statków
oraz w kontenerach
 Czas ekspozycji: minimum
10 dni. Wietrzenie:
minimum 24 godziny.
 20–25 pastylek/m3,
(4–5 g fosforowodoru/
m3)
 kontrola
populacji
karczownika
 Pastylki Quickphos Pellets
56 GE kontrolują populację
karczownika oraz kreta.
 5–10 pastylek/nora
 UWAGA! Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Tabela 2. Quickphos Tablets 56 GE – zastosowanie

 Przeznaczenie  Uprawa  Zalecenia  Dawka
 fumigacja/
dezynsekcja
ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto,
pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona
grochu luzem, w pryzmie lub w silosie oraz
w workach na paletach
Czas ekspozycji: minimum
3–8 dni.
Wietrzenie: zależy od
budowy budynku.
 4–5 tabletek/tonę
(4–5 g fosforowodoru/
tonę)
ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto,
pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona
grochu na barkach, w ładowniach statków
oraz w kontenerach
Czas ekspozycji: minimum
3–8 dni.
Wietrzenie: zależy od
budowy budynku.
4–5 tabletek/m3
(4–5 g fosforowodoru/
m3)
kontrola populacji
karczownika
oraz kreta
Czas ekspozycji: minimum
10 dni. Wietrzenie:
minimum 24 godziny.
2 tabletki/norę

Zapoznaj się z etykietą produktu Quickphos

Przed każdym zabiegiem należy dokładnie zapoznać się z etykietą produktu, aby zweryfikować, czy zalecane dawki preparatu nie uległy zmianie oraz czy zawiera ona zwalczane agrofagi i płody rolne, które będą poddawane fumigacji.
Zgodnie z etykietą preparatów Quickphos pojemnik należy otwierać na wolnym powietrzu, a górną jego część odwrócić od siebie, na zewnątrz. Takie postępowanie ma zabezpieczyć użytkownika przed skutkami potencjalnego samozapłonu produktu, który może nastąpić w przypadku niewłaściwego przechowywania, czyli w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 30°C.

Sprzęt i inne ważne aspekty

Preparaty Quickphos w warunkach niskiej wilgotności powietrza uwalniają fosforowodór powoli, natomiast w warunkach wysokiej wilgotności szybko, co należy uwzględnić w planowanej fumigacji.
Nie można produktu łączyć z wodą, ponieważ grozi to zapłonem, a nawet wybuchem.
Ważnym elementem właściwej pracy z preparatami Quickphos Pellets 56 GE i Quickphos Tablets 56 GE jest monitorowanie ilości fosforowodoru w atmosferze w trakcie wykonywania zabiegu fumigacji.

Jak wspomniano na początku, fosforowodór, podobnie jak tlenek węgla, jest gazem bez zapachu. Dlatego wykrycie jego obecności w powietrzu przez człowieka za pomocą węchu jest niemożliwe. Do tego służą detektory gazowe, takie jak detektor osobisty WatchGas PH3, który może mierzyć stężenie fosforowodoru w zakresie od 0 do 20 ppm, z dokładnością 0,01 ppm. Czujnik ma potwierdzoną certyfikatem producenta kalibrację urządzenia. O tym, że urządzenie jest niezbędnym elementem wyposażenia osoby prowadzącej fumigację, mówi zapis prewencji na etykiecie, zgodnie z którym do gazowanych pomieszczeń można wchodzić wówczas, gdy stężenie fosforowodoru w powietrzu nie przekracza 0,1 mg/m3.

Poza miernikiem gazu osobie prowadzącej fumigację niezbędne są:

 • odpowiednio dobrane maski przeciwgazowe i pochłaniacze – warte polecenia są profesjonale maski pełnotwarzowe TR 2002 i TR 82
 • włoskiej firmy Spasciani oraz kompatybilne z nimi pochłaniacze A2B2E2K2,
 • obuwie gumowe z wysoką cholewką,
 • kombinezon ochronny,
 • rękawice gumowe.

W trakcie rozkładania tabletek lub peletek w fumigowanym pomieszczeniu niezbędna jest również asysta osoby przeszkolonej, która w sytuacji awaryjnej będzie mogła pomóc w ewakuacji osoby wykonującej zabieg.

Pamiętaj, że…

…rolnik, żeby w swoim gospodarstwie stosować fumiganty zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, musi odbyć podstawowe, 2-dniowe szkolenie i aktualizować je 
co 5 lat. Kursant po ukończeniu szkolenia może kupować i stosować preparaty we własnym gospodarstwie. Ponadto upoważnia go ono do świadczenia usługi fumigacji, pod warunkiem założenia działalności gospodarczej.
Agrosimex współorganizuje szkolenia fumigacyjne podstawowe i uzupełniające, zakończone testem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Więcej informacji można uzyskać e-mailowo: 
mariusz.niemiec@agrosimex.com.pl.

Warto wiedzieć, że…

… preparaty Quickphos Tablets 56 GE i Quickphos Pellets 56 GE dystrybuowane są w aluminiowych, szczelnie zamkniętych butelkach o gramaturze 1 kg:

 • Quickphos Pellets 56 GE zawiera: ±1666 szt. peletek 
(każda o wadze 0,6 g),
 • Quickphos Tablets 56 GE zawiera: ±334 szt. tabletek 
(każda o wadze 3 g).