Fosfiron na głód fosforowy kukurydzy

Kukurydza na polu

Fosfor to jeden z najistotniejszych składników nawożenia kukurydzy. Odpowiada on za rozwój systemu korzeniowego, gospodarkę energetyczną roślin, wytwarzanie kwiatów i ziarna.Kukurydza do wyprodukowania jednej tony ziarna potrzebuje 12–16 kg fosforu, natomiast do wyprodukowania jednej tony kiszonki 1,3–1,5 kg fosforu. Wobec tego dobre zaopatrzenie kukurydzy w ten składnik od wschodów aż do wytworzenia kolb ma kluczowe znaczenie w uprawie.

Kondycja roślin a pogoda

Kukurydza

W 2015 roku wielu producentów kukurydzy uzyskało najniższe plony w historii uprawy tej rośliny (na poziomie 1–6 t ziarna/ha). Na szczęście rozkład opadów w 2016 roku był zdecydowanie lepszy, a uzyskane plony na poziomie 10–16 t ziarna/ha poprawiły nastroje rolników i sprawiły, że kukurydza stała się jedną z najbardziej opłacalnych upraw rolniczych. Nawet w latach o dobrym rozkładzie opadów występowały czynniki hamujące wzrost roślin, np. wiosenne chłody, na które kukurydza jest bardzo wrażliwa. Przy utrzymujących się na początku wegetacji niskich temperaturach, tj. <13°C, następuje zahamowanie pobierania fosforu nawet o 70%, w następstwie czego roślinom brakuje energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania. Pierwszym widocznym symptomem zaburzeń w pobieraniu fosforu są zaburzenia w syntezie chlorofilu, w następstwie czego liście stają się antocyjanowe. Kukurydza, która ma w pełni zielone liście z dużą zawartością chlorofilu, produkuje dużo asymilatów i prawidłowo się rozwija. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia głodu fosforowego jest również niski odczyn gleby.

Działanie Fosfironu

przypadku wystąpienia wiosennych chłodów i zahamowania wzrostu kukurydzy warto zastosować dolistnie nawozy fosforowe, np. Fosfiron Mg, który łączy w sobie fosfor i magnez w łatwo dostępnej formie. Fosfiron Mg zawiera 3% azotu, 39,5% fosforu oraz 9,9% magnezu. Fosfiron działa jak silny środek odżywczy uzupełniający niedobory fosforu i magnezu. Poprawia gospodarkę energetyczną roślin, zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe. Stymuluje procesy biochemiczne zachodzące w roślinie. Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne i siedliskowe, aktywizuje mechanizmy obronne roślin. Stymuluje produkcję fitoaleksyn, naturalnych ciał odpornościowych. Dzięki temu roślina zdecydowanie lepiej broni się przed atakiem patogenów.

Podczas uprawy kukurydzy zaleca się wykonanie dwóch zabiegów Fosfironem Mg: w fazie 6–8 liści oraz 14 dni później, w dawce 1,5–2,5 l/ha.

Fosfiron MgFosfiron Mg

Wysoka skuteczność

Fosforyn magnezu zawarty w nawozie zawiera jeden atom tlenu mniej niż jon fosforanowy, dzięki czemu jest wyjątkowo szybko pobierany przez korzenie i liście roślin, a następnie transportowany do komórek rośliny, w których brakuje energii i składników pokarmowych. Ponadto fosforyn magnezu aktywizuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa siłę ssącą roślin i pobieranie składników pokarmowych z gleby. Wysoką skuteczność plonotwórczą Fosfironu Mg potwierdziły badania prowadzone w Polsce w ostatnich latach.

Wpływ stosowania nawozu Fosfiron Mg na plonowanie kukurydzy Casillas F1 uprawianej na ziarno. IUNG , RZD Kępa, 2015 r.

Kombinacja Plon ziarna t/ha
Kontrola 6,45
Fosfiron Mg – 2 x 2,05 l/ha 7,00

 

Wpływ stosowania nawozu Fosfiron Mg na plonowanie kukurydzy LG 3231. IUNG , RZD Kępa, 2012 r.

Wariant nawożeniowy Plon w t/ha
Kontrola 11,04
Fosfiron Mg 2 x 2 l/ha 13,44

 

Wpływ stosowania nawozu Fosfiron Mg na plonowanie kukurydzy uprawianej na kiszonkę. IUNG , RZD Grabów, 2014 r.

Kombinacja Plon zielonki t/ha Zawartość suchej masy w % Plon suchej masy
Kontrola 40,63 35,1 14,29
Fosfiron Mg 56,43 31,65 17,35
ASX Fosfor Plus 52,23 32,57 17,15

 Krzysztof Zachaj