Doskonali solo, idealni jako partnerzy

uprawa pszenicy agrotechnika pszenicyJednym z warunków uzyskania wysokich plonów zbóż jest prawidłowa ochrona fungicydowa.  Prawidłowe i skuteczne zwalczanie chorób wywoływanych przez grzyby wymaga doboru właściwego fungicydu, zarówno pod względem zwalczanych chorób oraz panujących warunków pogodowych. Ważny jest także wybór właściwego terminu stosowania, który powinien być poprzedzony lustracją polową i właściwym określeniem symptomów chorobowych.

Tiofanat metylowy – substancja aktywna przydatna w ochronie zbóż

Jedną z ważnych substancji aktywnych polecaną w ochronie zbóż jest tiofanat metylowy. Pełni on istotną rolę w ochronie roślin dzięki układowemu działaniu oraz możliwości stosowania w niższych temperaturach. Jest to bardzo ważny argument przy wyborze produktu do zwalczania chorób w  fazie T1. Zwiększony udział zbóż w strukturze zasiewów i uproszczenia w płodozmianie wywierają wpływ na szkodliwość patogenów.

Choroby podstawy źdźbła – istotnie ważne w produkcji roślinnej

Szczególną uwagę powinniśmy skupić na zwalczaniu chorób podstawy źdźbła. Grzyb Tapesia yallundae (sprawca łamliwości podstawy źdźbła) i Fusarium spp. (sprawcę fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła) należy zwalczać na początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30-31). Zastosowanie w tej fazie tiofanatu metylowego pozwala skutecznie zwalczyć pełne spektrum chorób podsuszkowych.

Poważne zagrożenie – fuzarioza kłosów

Nie mniej ważny jest również zabieg T3 („na kłos”). Fuzarioza kłosów jest poważnym zagrożeniem dla zbóż. Powoduje nie tylko straty w plonie, ale także pogarsza jego jakość przez skażenie ziarna mykotoksynami. Tiofanat wykazuje odmienny od innych fungicydów sposób działania, przez co zwalcza fuzariozę kłosa, redukując jednocześnie zawartość mykotosyn w ziarnie.

Niemieckie doświadczenia w zwalczaniu fuzariozy kłosów

Walory tej substancji czynnej dostrzegli nasi zachodni sąsiedzi. Niemiecki odpowiednik Topsinu M 500SC jest jedynym fungicydem spoza grupy azoli zarejestrowanym w Niemczech do zwalczania fuzariozy kłosów.

Tiofanat – jak stosować?

Tiofanat polecany jest zarówno do stosowania solo i jako komponent do mieszanin zbiornikowych  z substancjami czynnymi z różnych grup chemicznych (triazole, strobiluryny, imidazole) w uprawie zbóż i rzepaku. Takie kombinacje pozwalają na poszerzenie spektrum zwalczanych chorób, gwarantując jednocześnie długotrwałe działanie.

Szeroki zakres rejestracji oraz bezpieczeństwo dla pożytecznych owadów

Aktualna rejestracja tiofanatu w Polsce obejmuje zwalczanie chorób we wszystkich gatunkach zbóż ozimych i jarych. Warte uwagi jest również bezpieczeństwo fungicydu dla pszczół i innych owadów pożytecznych.

Mączniak prawdziwy – przyczyny powstania i rozwoju choroby.

Oprócz chorób podstawy źdźbła groźne może być wystąpienie sprawcy mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis). Istotny jest tu m.in. wybór właściwej odmiany i dobór odpowiedniego przedplonu. Pierwsze objawy choroby mogą być zauważalne już jesienią we wcześniej wysiewanych zbożach. Rozwojowi choroby sprzyjają szczególnie wysokie dawki azotu, jak również intensywnie zagęszczony łan. Mączniak prawdziwy poraża wszystkie zboża oraz wiele gatunków traw. Najsilniej na porażenie reaguje jęczmień, silnie porażana jest również pszenica, szczególnie w okresie od końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło.

Szybka odpowiedź na pojawiające się symptomy mączniaka

W przypadku wystąpienie objawów mączniaka należy możliwie wcześnie wykonać zabieg fungicydowy. Bardzo ciekawym rozwiązaniem w ochronie pszenicy ozimej przed tym patogenem jest substancja czynna – cyflufenamid, pochodząca z zupełnie nowej grupy chemicznej – fenyloacetamidów .Cechuje ją nowy, nieznany jak dotąd mechanizm działania, wykazujący skuteczność we wszystkich stadiach rozwojowych grzyba. Dzięki działaniu systemicznemu, translaminarnemu i gazowemu, zwalcza patogena już obecnego w roślinie oraz ogranicza rozwój nowych infekcji. Sposób jak również długość działania wyróżnia ją na tle konkurencji.

Tiofanat i cyflufenamid –  doskonali solo, idealni jako partnerzy

Wymienione substancje aktywne – tiofanat i cyflufenamid – możemy stosować solo, jak również łącznie, tworząc mieszaninę zbiornikową. Takie połączenie gwarantuje zarówno zwalczanie chorób podsuszkowych, w tym fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, jak również chorób liści ze szczególnym naciskiem na mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
dr inż. Daniel Zawada

Polecane artykuły: