Dobry start i wysokie plony rzepaku – Microstar PMX/PZ i Rosahumus

Dobry start rzepaku, silny rozwój systemu korzeniowego, gruba, mocna szyjka korzeniowa oraz odpowiednia ilość liści przed zimą mają decydujący wpływ na zimotrwałość oraz wzrost roślin wiosną, wytworzenie dużej ilości pędów bocznych, kwiatów i łuszczyn. Dlatego też niezmiernie istotne jest zapewnienie jesienią dostatecznej ilości składników pokarmowych, szczególnie fosforu, potasu, cynku, siarki i boru.

Zadbaj o dobry start roślin – Fosfor

Fosfor w uprawie rzepaku jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, reguluje gospodarkę energetyczną roślin, proces kwitnienia i wiązania nasion. Ważne jest aby fosfor był dostępny dla roślin rzepaku od momentu kiełkowania. Często jednak w okresie wschodów i początkowego wzrostu rzepaku ozimego jest sucho a w październiku występują jesienne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu. W wyniku tego występują zaburzenia w pobieraniu fosforu w następstwie czego roślinom brakuje energii do pobierania innych składników pokarmowych i syntezy chlorofilu. Pobieranie fosforu jest uzależnione od odczynu gleby i temperatury. Ponadto fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Największa absorpcja fosforu przez korzenie następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu H3PO4. W przypadku azotu odległość ta może wynosić nawet 2 cm.

Zwiększ plon i odporność roślin – Cynk

Cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin rzepaku, kiedy różnicują się wszystkie organy – potencjalna wysokość roślin, ilość i długość łuszczyn oraz ilość nasion w łuszczynach. Ponadto dobre zaopatrzenie od samych wschodów rzepaku w cynk zwiększa odporność roślin na jesienne przymrozki, poprawia mrozoodporność. Cynk wpływa także na lepsze wykorzystanie fosforu i azotu.

Bor – ważny składnik pokarmowy

Bor z kolei jest składnikiem odpowiedzialnym za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego oraz lotność pyłku i wiązanie nasion. Dlatego też proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozami wraz z siewem nasion.

Microstar i siew w szerokie rzędy

Wprowadzenie Microstaru do agrotechniki rzepaku najlepiej połączyć z całkowitą rewolucją i siewem w szerokie rzędy co 45 cm a w rzędzie co 6-8 cm. Przy takim siewie obsada roślin wynosi ok. 25-30 szt/m a zużycie nasion 1,5kg/ha. Tak siany rzepak lepiej się krzewi, wytwarza grubą i silną szyjkę korzeniową, więcej silnych pędów bocznych i zdecydowanie więcej łuszczyn. Ponadto w końcowym etapie rozwoju jest lepsze przewietrzanie dolnych partii łanu rzepaku.

Microstar PZ, PZ Max i PMX – czym się różnią?

Microstar PZ zawiera 10%N, 40% P2O5, 2% Zn oraz siarkę, PZ Max zawiera 10% N, 50% P2O5 oraz 2% Zn a Microstar PMX 38% P2O5, 3% MgO, siarkę oraz zestaw wszystkich mikroelementów. Nawozy mają postać mikrogranulatu (0,5-1 mm), całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. 1 kg nawozu zawiera ok. 1.000.000 mikrogranulek.

Dlaczego Microstar jest wyjątkowy?

Fosfor w nawozach występuje w postaci połączeń organicznych z systemu TPP-ochrony fosforu, dzięki czemu jest dostępny dla roślin prawie w 100% niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20-30 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na jesienne chłody oraz wykorzystanie fosforu i azotu z gleby. Bardzo korzystna jest także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy aminokwasów siarkowych tj. metionina, cysteina, tryptofan. Dlatego też wpływa na właściwe wykorzystanie nawozów azotowych. Dzięki wprowadzeniu łatwo dostępnych składników pokarmowych w bezpośrednie sąsiedztwo nasion rośliny od kiełkowania rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. susza, chłody nadmiar wody oraz glebowe tj. kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.

Aplikacja nawozu Microstar

Do stosowania Microstaru niezbędny jest precyzyjny dozownik do mikrogranulatu. Microstar PZ/PMX można stosować także łącznie z nasionami rzepaku także podczas siewu tradycyjnego .Ten sposób aplikacji wymaga dokładnego wymieszania Microstaru PZ/PMX z nasionami rzepaku. Równomierność wysiewu  nasion i Microstaru gwarantuje przygotowanie partii nasion na 3-4 ha+ Microstar Pz/PMX bezpośrednio przed siewem nasion.  Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o końcowym plonie rzepaku sianego w szerokie rzędy jest odpowiedni  termin zbioru rzepaku, z reguły późniejszy o 7-14 dni niż rzepaku sianego tradycyjnie.

Gleba – podstawa uprawy rzepaku

Rzepak wymaga gleb w dobrej kulturze, o prawidłowej strukturze gruzełkowatej, zasobnych w próchnice. Dlatego też w regionach, gdzie przeważają uproszczone płodozmiany z przewagą roślin zbożowych oraz nie stosuje się obornika warto zastosować nawozy poprawiające żyzność gleb np. Rosahumus – zawierający 85 % kwasów humusowych, potas i żelazo. Rosahumus stosujemy w dawce 3-6 kg/ha w postaci oprysku doglebowego. Oprysk można wykonać przed siewem nasion, po siewie oraz we wczesnych fazach wzrostu rzepaku, wtedy stosujemy obniżoną dawkę Rosahumusu 250-300 g/ha. Od tego roku w sprzedaży jest także płynna wersja Rosahumusu – Liqhumus.  Do podstawowego, przedsiewnego nawożenia rzepaku jesienią polecamy Rosafert 5-12-24-3 + mikro oraz 33,5% siarki, bardzo ważnego i deficytowego w glebach składnika.

Równomierne wschody rzepaku sianego w szerokie rzędy z Microstarem PZ Microstar + Rosahumus. Piaski, 13.09.2011 r.
Równomierne wschody rzepaku sianego w szerokie rzędy z Microstarem PZ Microstar + Rosahumus. Piaski, 13.09.2011 r.
Równomierne dojrzewanie rzepaku, dobre przewietrzenie dolnych partii łanu i zdrowotność roślin. Piaski 22.07.2012 r.
Równomierne dojrzewanie rzepaku, dobre przewietrzenie dolnych partii łanu i zdrowotność roślin. Piaski 22.07.2012 r.

 

Emilianów 8.06.2015-rzepak firmy KWS uprawiany w szerokich rzędach z nawożony Microstarem i Rosahumusem.
Emilianów 8.06.2015-rzepak firmy KWS uprawiany w szerokich rzędach z nawożony Microstarem i Rosahumusem.
Kołaczkowo 28.05.2015r
Kołaczkowo 28.05.2015r
Rzepak siany w szerokich rzędach z Microstarem PMX od początku wegetacji ma silniejszy system korzeniowy i większe liście. Różanna 8.10.2013 r.
Rzepak siany w szerokich rzędach z Microstarem PMX od początku wegetacji ma silniejszy system korzeniowy i większe liście. Różanna 8.10.2013 r.
Piaski 23.07.2015r- rzepak firmy LG uprawiany w szerokich rzędach nawożony Microstarem i Rosahumusem.
Piaski 23.07.2015r- rzepak firmy LG uprawiany w szerokich rzędach nawożony Microstarem i Rosahumusem.
Piaski 23.07.2015r- rzepak firmy LG uprawiany w szerokich rzędach nawożony Microstarem i Rosahumusem.
Emilianów 8.06.2015 – rzepak firmy KWS uprawiany w szerokich rzędach nawożony Microstarem i Rosahumusem.

Wpływ technologii siewu i stosowania nawozów Microstar PZ i Rosahumus na plonowanie rzepaku odmiany Domino. Piaski 2012.

Technologia siewu System nawożenia przedsiewnego plon kg/ha
Siew tradycyjny rozstawa rzędów 22 cm- 3,3 kg nasion/ha NPKS : 32-60-180-12 2,895
Siew nasion w szerokie rzędy 45 cm – 1,8 kg nasion/ha NPKS + Microstar PZ 25 kg/ha 3,335
Siew w szerokie rzędy 45 cm – 1,8 kg nasion/ha NPKS + Rosahumus 5 kg/ha 3,680
Siew nasion w szerokie rzędy 45 cm – 1,8 kg nasion/ha NPKS + Rosahumus 5 kg/ha + Microstar PZ 30 kg/ha 4,195

Plony rzepaku uprawianego w szerokich rzędach  z Microstarem i Rosahumusem w gospodarstwach wdrożeniowych w rejonie Piaski w 2014r

Gospodarstwo Technologia uprawy Odmiana (plon w kg/ha)
Andrzej Paździor – Emilianów Siew w szerokie rzędy – NPK + Microstar PZ + Rosahumus + Delsol Dobrawa (4,950) Exquisite (4,750)
Zbigniew Szpot – Piaski Siew w szerokie rzędy – NPK + Microstar PZ + Rosahumus Sensi (5,500)
Kazimierz Kiszczak – Emilianów Siew w szerokie rzędy – NPK + Rosahumus + Microstar PZ Hybrylocjk (5,700) Alister (5,500)
Piotr Ziętek – Emilianów Siew w szerokie rzędy – NPK + Mikrostar PZ + Rosahumus Wario (4,850)
Piotr Ziętek – Emilianów Siew tradycyjny NPK Wario (4,450)
Piotr Ziętek – Emilianów Siew w szerokie rzędy – NPK + Mikrostar PZ + Rosahumus + Delsol Exquisite (5,050)
Piotr Ziętek Siew tradycyjny NPK WExquisite (4,500)

Wpływ technologii siewu i stosowania nawozów Microstar PZ, Rosahumus i Delsol na plonowanie rzepaku odmiany Orlando F1. Piaski 2013.

Technologia siewu System nawożenia przedsiewnego plon kg/ha
Siew tradycyjny rozstawa rzędów 22 cm- 3,3 kg nasion/ha NPKS : 28-80-116-32 4,160
Siew nasion w szerokie rzędy 45 cm – 1,8 kg nasion/ha NPKS: 14-40-58-16 + Microstar PZ 20 kg/ha + Rosahumus 3kg/ha + Delsol 1l/ha 4,680
Siew w szerokie rzędy 45 cm – 1,8 kg nasion/ha NPKS: 28-80-116-32 + Microstar PZ 20 kg/ha + Rosahumus 3 kg/ha + Delsol 1l/ha 4,930

Wpływ stosowania nawozów Microstar PMX i Rosahumus na plonowanie rzepaku ozimego DK Exquisite uprawianego w szerokich rzędach. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, Różanna 2014r

Kombinacje Plon kg/ha
Siew w szerokie rzędy – NPK 4,230
Siew w szerokie rzędy – NPK + Rosahumus 6 kg/ha 5,334
Siew w szerokie rzędy – NPK + Rosahumus 3 kg/ha + Microstar PMX 20 kg/ha 5,370
Siew w szerokie rzędy – NPK + Microstar PMX 20 kg/ha 5,350
Siew w szerokie rzędy – NPK + Microstar PMX 30 kg/ha 5,224

Technologia uprawy rzepaku w szerokich rzędach

  • Siew punktowy siewnikiem pneumatycznym  z wymienionymi tarczami do nasion drobnych z aplikatorem do mikrogranulatu firmy APV lub Delimbe lub co 2-3 redlica w siewnikach mechanicznych w rozstawie 45cm na 6-8 cm w rzędzie + zamontowany dozownik do mikrogranulatu.
  • Obsada 25-30roślin na 1 m2, wysiew nasion ok.1,5kg/ha. Tak siany rzepak lepiej się krzewi, wytwarza grubą i silną szyjkę korzeniową, więcej silnych pędów bocznych i zdecydowanie więcej łuszczyn. Ponadto w końcowym etapie rozwoju jest lepsze przewietrzanie dolnych partii łanu rzepaku.
  • Nawożenie Microstar PZ /PZ Max lub PMX w dawce  20-25kg/ha + poprawa żyzności i sprawności biologicznej gleb  Rosahumus 3-6/kg/ha + Delsol 1L/ha
  • Możliwość obniżenia dawki fosforu stosowanego na całą powierzchnię pola o 20-50%.
  • W celu wykorzystania  w pełni potencjału plonotwórczego rzepaku uprawianego w szerokich rzędach zbiór powinien odbyć się 7-14 dni później.
  • Najlepszym  podsumowaniem spotkania w Piaskach jest opinia p. Kazimierza Kiszczaka z Emilianowa , który na pytanie dr. Szczepaniaka dlaczego uprawia rzepak w szerokich rzędach odpowiedział „ po prostu jest to bardzo opłacalne  i od 4 lat cały rzepak uprawiam  tylko w szerokich rzędach z Microstarem PZ.”

Uprawa rzepaku w szerokich rzędach , mimo barier technicznych związanych z siewem nasion zdobywa stopniowo coraz więcej zwolenników i przynosi im wymierne korzyści ekonomiczne.

Krzysztof Zachaj