Czynniki determinujące opłacalność uprawy buraka cukrowego (Cz.2)

dozownik nawożenie precyzyjne nawóz startowy Utrzymanie tych parametrów gleby na odpowiednim poziomie zapewni  nam prawidłowy wzrost roślin, wysokie plony, relatywnie niskie koszty nawożenia mineralnego oraz optymalne wykorzystanie składników pokarmowych. Przed założeniem plantacji buraka cukrowego warto również pamiętać o nawożeniu startowym.

Rola nawożenia startowego w uprawie buraka cukrowego

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem racjonalnego nawożenia jest nawożenie startowe azotem, fosforem i cynkiem – składnikami, które mają największy wpływ na początkowy rozwój wszystkich roślin uprawnych. Nawożenie startowe jest szczególnie efektywne w latach o zmiennej pogodzie, chłodnej, suchej wiośnie tak jak  było w ubiegłym roku kiedy praktycznie dopiero po 25 kwietnia temperatura gleby na głębokości  15-20 cm przekroczyła 10°C. Tak niskie temperatury gleby hamują rozwój systemu korzeniowego a dodatkowo blokują pobieranie fosforu.

Wpływ temperatury gleby na rozwój i wzrost roślin

Dobry start buraków od wschodów, silny rozwój systemu korzeniowego zwiększa pobieranie składników pokarmowych oraz zapewnia większą odporność roślin na okresowe susze i zdecydowanie poprawia plonowanie buraków i zawartość  cukru i plon cukru.

wpływ temperatury na rozwój systemu korzeniowego

Rola fosforu w uprawie buraka cukrowego

Fosfor w uprawie buraków jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego oraz odpowiada za gospodarkę energetyczna roślin. Bardzo istotne jest aby był on dostępny dla roślin buraków od momentu kiełkowania. Ogólna ilość fosforu w glebie (P2O5) jest stosunkowo duża – 2000 ppm (8000 kg/ha), ale fosforu przyswajalnego już tylko 150 ppm (600 kg/ha), a fosforu rozpuszczonego w roztworze glebowym (tego który rośliny mogą pobrać) tylko 2 ppm (8 kg/ha).

wykorzystanie fosforu nawożenie fosforem

A zapotrzebowanie roślin na ten fosfor rozpuszczony w roztworze glebowym to 70-100/ha rocznie. Dodatkowo często zdarza się, że w okresie wschodów i początkowego wzrostu buraków jest zimno, sucho, czasami występują wiosenne przymrozki, a to zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu z gleby dla roślin, w wyniku czego następują poważne zaburzenia w jego pobieraniu, a w następstwie tego roślinom brakuje energii do wzrostu, rozwoju i syntezy chlorofilu.

Efektem tego są przyhamowania we wzroście roślin i dodatkowo fioletowo-antocyjanowe przebarwienia na liściach. Pobieranie fosforu jest bardzo uzależnione od odczynu gleby i temperatury. Na glebach kwaśnych i w niskich temperaturach jest ono blokowane. Ponadto fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Największa absorpcja fosforu przez korzenie następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu. W przypadku azotu odległość ta może wynosić nawet 2 cm.

Rola cynku i boru w uprawie buraka cukrowego

Cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin buraków.  Ponadto dobre zaopatrzenie od samych wschodów buraków  w cynk zwiększa odporność roślin na wiosenne  przymrozki, poprawia  mrozoodporność.

Cynk wpływa także na lepsze wykorzystanie fosforu i azotu. Bor z kolei jest składnikiem odpowiedzialnym za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego oraz gromadzenie cukru. Dlatego też  proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozem  Microstar PZ/PMX  wraz z siewem nasion.

Nawozy Microstar PZ i Microstar PMX

Microstar PZMicrostar PZ zawiera 10% N, 40% P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Microstar PMX zawiera 10%N, 38% P2O5, 3% MgO oraz mikroelementy B, Cu, Fe, Mn, Zn. Nawóz ma postać mikrogranulatu (0,5-1 mm) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie, a 1 kg nawozu zawiera ok. 1.000.000 mikrogranulek nawozu.

Fosfor w nawozie występuje w postaci połączeń organicznych, dzięki czemu jest dostępny dla roślin prawie w 100% niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20-30 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na wiosenne chłody oraz poprawia wykorzystanie fosforu i azotu z gleby.

Microstar PZ burak cukrowy wyniki

Microstar PZ burak cukrowy

Bardzo korzystna jest także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy aminokwasów siarkowych, tj. metioniny, cysteiny, tryptofanu. Dlatego też jest ona niezbędna do właściwego wykorzystania nawozów azotowych. Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak np. susza, chłody, nadmiar wody oraz glebowe tj. kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.

Ponadto utrzymując glebę w wysokiej kulturze dbamy o środowisko naturalne. Nawożenie startowe z kolei poprawia kondycje roślin od samych wschodów zdecydowanie poprawiając opłacalność uprawy.

Polecane artykuły: