Ochrona roślin

Herbicydy kukurydziane

Herbicydy kukurydziane. Kukurydza wymaga możliwie wczesnego zastosowania ochrony herbicydowej. Należy jednak pamiętać, że jest też szczególnie wrażliwa na działanie tych...

Zobacz więcej

Ochrona upraw ziemniaka

Ochrona upraw ziemniaka. Wśród wielu patogenów występujących na plantacjach ziemniaka największe znaczenie ma Phytophthora infestans, sprawca zarazy ziemniaka.Choroba ta towarzyszy...

Zobacz więcej