Bor – wielozadaniowy pierwiastek

W uprawach roślin rolniczych na szczególną uwagę zasługuje bor. Wynika to z niskiej zasobności gleby w ten składnik. W Polsce 85% gleb wykazuje niedobór tego ważnego mikroelementu. Jego dostępność spada szczególnie w przypadku gleb świeżo wapnowanych oraz niedoboru wody.

Wielkość plonu – co na nią wpływa?

Plonowanie roślin uwarunkowane jest wieloma czynnikami genetyczno-biologicznymi oraz agrotechnicznymi. Pierwsze wiążą się z gatunkiem oraz odmianą – decydują o przydatności produkcyjnej uprawianej rośliny. Czynniki agrotechniczne, do których zaliczamy zabiegi agrotechniczne i nawożenie w największym stopniu wpływają na faktycznie osiągane plony. Odpowiednia struktura gleby, jej aktywność mikrobiologiczna i zbilansowane nawożenie pozwalają wykorzystać potencjał genetyczny odmiany oraz właściwości stanowiska. Podstawowe zasady w prawidłowym odżywianiu roślin.

Podstawą każdego systemu uprawy jest uregulowanie odczynu gleby oraz dostarczenie podstawowych makro i mikroelementów. Należy pamiętać, że składnik pokarmowy, który w glebie znajduje się w najmniejszej ilości będzie decydował o wysokości i jakości.

Do składników, które pobierane są w niewielkich ilościach a mają kluczowy wpływ na plonowanie i jakość plonu są mikroelementy. Stwarzając optymalny przedział do pobierania makroskładników (pH 6-7) równocześnie ograniczamy dostępność mikroskładników z gleby. Należy, zatem uwzględnić je w uzupełniającym nawożeniu dolistnym.

Główne funkcje boru

  • stymuluje rozwój stożka wzrostu
  • wpływa na prawidłową budowę ścian komórkowych zwiększając odporność na niektóre choroby i odporność mechaniczną roślin
  • reguluje procesy kwitnienia, skuteczności zapylenia, zawiązywania i wykształcenia nasion
  • reguluje gospodarkę wodną rośliny
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem, fosforem, potasem i magnezem, reguluje gospodarkę wapniem
  • zwiększa mrozoodporność roślin

Bor – zapotrzebowanie roślin

Do upraw o największym zapotrzebowaniu na bor zaliczamy buraka cukrowego, rzepak, kukurydzę i ziemniaka. Najmniejsze zapotrzebowanie na bor wykazują zboża ale również w ich przypadku powinniśmy w planie nawożenia uwzględnić ten pierwiastek. Pobieranie boru przez rośliny uprawne waha się w przedziale 40-1000 g/ha/rok. Należy zatem uwzględnić profilaktyczne dostarczanie tego składnika w zabiegach dolistnych. Skuteczne i sprawdzone nawozy borowe Wśród preparatów borowych warto zwrócić uwagę na nawozy:

RheoborRheobor

Bor nowej generacji(7% B, 12% CaO), pierwszy w Polsce w postaci boranu wapnia, specjalnie mikronizowane aktywne cząsteczki (2 µm) są naturalnie absorbowane przez liście. Nawóz zawiera 90 g B/ litr. Na uwagę zasługuje także zawarty w nawozie wapń (120 g/litr), którego rola w budowaniu systemu korzeniowego jest niezastąpiona. W przypadku upraw rolniczych zaleca się zastosowanie 2-3 litrów w 200-300 l wody na hektar. Rzepak ozimy należy nawozić jesienią w fazie 6-8 liściu i wiosną w momencie ruszania wegetacji. Burak cukrowy wymaga zabiegu w fazie 6-8 liści oraz przed zwarciem międzyrzędzi.

Bolero - koncentrat nawozowy do dokarmiania boremBolero

Koncentrat borowy (9,2% boru rozpuszczalnego w wodzie), bor występuję w postaci dziesięciowodnego pentaboranu sodu. Dodatek sorbitolu zapewnia szybkie pobieranie i transport boru w roślinie a tym samym wysoką skuteczność zabiegu. W przypadku rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy zabieg należy wykonać w fazie 6-8 liści. Dawka preparatu to 1,5-2 l/ha. Oprysk warto powtórzyć po 14 dniach.

Rosabor

Koncentrat do dokarmiania borem (zawiera 150g B/litr). Bor w postaci boroetanoloaminy. Szybko i skutecznie uzupełnia niedobory, przyczynia się do podniesienia tempa metabolizmu. Podnosi zawartość węglowodanów, zapobiega deformacji owoców, intensyfikuje wzrost korzenia. Zalecana dawka to 2-3 l/ha w fazie 6-8 liści, zabieg należy powtórzyć po 14 dniach.

Przystępując do wyboru nawozu borowego należy także zwrócić uwagę czy produkt został przebadany przez jednostki naukowo-badawcze i posiada potwierdzoną w doświadczeniach polowych skuteczność działania. Wpływ nawozu Rheobor na plonowanie rzepaku ozimego odm. Linus, IUNG Puławy, RZD Kępa 2014 :

Wpływ nawozu Rheobor na plonowanie rzepaku ozimego odm. Linus, IUNG Puławy, RZD Kępa 2014 wykresWpływ nawozu Rheobor na plonowanie rzepaku ozimego odm. Linus, IUNG Puławy, RZD Kępa 2014

Niedobór boru ujawnia się miedzy innymi w postaci

  • suchej zgnilizny korzeni i zgorzeli liści sercowych oraz raka korzeni u buraka cukrowego
  • słabego kwitnienia, opadania kwiatów, słabego zawiązywanie nasion u roślin krzyżowych i motylkowych
  • małych bulw ziemniaka – bulwy popękane, szkliste wewnątrz z ciemnymi plamkami pod skórką