Bor – ważny dla rzepaku

Bor jest jednym z najważniejszych mikroelementów w uprawie rzepaku. Odpowiada za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, jest niezbędny w procesie kwitnienia, odpowiada za lotność pyłku i zawiązanie nasion. Bor ma także bardzo duży wpływ na procesy biochemiczne zachodzące w roślinie.

Niedobór boru i wapnia, czerwiec 2019
Niedobór boru i wapnia, czerwiec 2019

Zawartość boru w glebach w Polsce jest bardzo niska. Na ponad 90% gleb waha się w przedziale 0,4–0,8 mg/100 g. W związku z tym, że do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego i wzrostu roślin bor jest niezbędny, bardzo istotne jest dobre zaopatrzenie w ten składnik już od początku wegetacji. Jesienią oraz wiosną od ruszenia wegetacji należy zadbać o optymalne nawożenie borem. Ubiegłoroczna susza opóźniła siewy rzepaku, a sucha i ciepła pogoda po siewach oraz brak wody w glebie na początku wzrostu ograniczyły pobieranie składników pokarmowych, w tym boru. Już jesienią na wielu plantacjach można było zauważyć pierwsze objawy deficytu boru w postaci pustych przestrzeni w szyjce korzeniowej. Brak nawożenia borem jesienią pogłębił deficyt tego składnika i wiosną może doprowadzić do pękania łodyg, uszkodzenia wiązek przewodzących i słabszego zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe. W konsekwencji deficytu tego pierwiastka obserwuje się gorsze kwitnienie i wiązanie nasion, co skutkuje zdecydowanie niższymi plonami.

Jak ograniczyć deficyt boru?

Objawy braku boru i wapnia
Objawy braku boru i wapnia

Już jesienią na wielu plantacjach można było zauważyć pierwsze objawy deficytu boru w postaci pustych przestrzeni w szyjce korzeniowej.

Objawy niedoboru boru jesienią
Objawy niedoboru boru jesienią

Aby uzupełnić braki wspomnianego składnika i zminimalizować straty, należy wiosną wykonać przynajmniej dwa zabiegi dolistne nawozami borowymi – po ruszeniu wegetacji wiosennej oraz po wytworzeniu pąków kwiatowych, ale przed kwitnieniem. Do likwidacji niedoborów boru jesienią polecamy dwa nawozy:

 • Bolero
  Bolero

  Bolero – jest płynnym nawozem borowym, którego specyficzny system odżywiania roślin oparty jest na zdolności boru do tworzenia związków kompleksowych z cukrami i alkoholami, co powoduje zwiększenie ruchliwości boru jako pierwiastka i jego szybkie przemieszczanie się w roślinie. W ten sposób bor po wniknięciu przez szparki i pory przenika bezpośrednio do łyka i drewna do stref, w których następują rozwój i reprodukcja roślin. Po dotarciu nawozu do miejsca działania wiązania między cukrami i borem ulegają zerwaniu. Bor wnika bezpośrednio tam, gdzie jego działanie jest najbardziej skuteczne i najszybsze, zmniejszając wydatkowanie energii przez roślinę. Ponadto nawóz zawiera środki zwilżające i powierzchniowo czynne, które zwiększają skuteczność nawożenia. Bolero polecamy szczególnie wtedy, gdy plantator chce szybko zlikwidować deficyt boru i wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (zimno, sucho lub nadmiar wody). Nawóz zawiera 120 g w 1 l, a zalecana dawka to 1–3 l/ha.
  Wpływ nawozu Bolero na plonowanie rzepaku Artoga. IUNG, RZD Kępa 2012 r.

  Nawożenie Plon w t/ha
  Kontrola 2,66
  Bolero 2 x 2 l/ha 3,06

  Wpływ nawozu Bolero na plonowanie rzepaku Linus. IUNG, RZD Kępa 2014 r.

  Nawożenie Plon ziarna, t/ha
  Kontrola 3,83
  Bolero 2 x 2 l/ha 4,30

 

 • Rosabor – nawóz zawiera 150 g boru/l w postaci boroetanoloaminy. Jest przeznaczony do nawożenia dolistnego rzepaku w dawce 1–3 l/ha.

 

Witold Szczepaniak