Analizy gleby i nawożenie 
– poznaj korzyści

Nawożenie gleb jest bardzo istotnym elementem produkcji roślinnej. Efektywne wykonanie tego zabiegu nie jest możliwe bez wiedzy na temat aktualnego stanu odżywienia podłoża. A takich informacji dostarczają analizy gleby. Najlepszymi momentami na ich przeprowadzenie są jesień lub wczesna wiosna.

Weronika Tul, Krzysztof Polewski/Instytut Agronomiczny Fertico

Opakowania do transportu próbek
gleby (dostępne w laboratorium IAF

Prowadząc gospodarstwo rolne, przede wszystkim warto odpowiednio spojrzeć na działania, które należy podjąć – analiz gleby oraz zabiegów nawożeniowych nie powinno się kwalifikować jako kosztów, tylko jako rodzaj inwestycji, która przyniesie zysk w postaci wysokiego plonu, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

 

 

Gleba – analizy 
fizykochemiczne

Analizy fizykochemiczne gleby mogą obejmować wiele parametrów. Podstawowym jest oczywiście odczyn gleby, który ma znaczący wpływ na jej kondycję i strukturę. Nie bez znaczenia jest również przewodność elektryczna właściwa gleby i bezpośrednio z nią związane zasolenie, bowiem znaczna część roślin jest wrażliwa na zbyt wysokie zawartości soli w glebie. Warto sprawdzić zawartość substancji organicznej w glebie, tzw. próchnicy, która jest wskaźnikiem jakości gleby i decyduje m.in. o jej zdolnościach sorpcyjnych, buforowych, a także o aktywności biologicznej.

Szalki z glebą

Rośliny do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują przede wszystkim składników pokarmowych, a więc makro- (Mg, K, P, Ca, S, Na) i mikroelementów (B, Ti, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, Mn). Kompleksowe badania gleby powinny zatem obejmować również analizę pierwiastkową.

Nawożenie gleb

Celem jesiennego nawożenia gleb jest m.in. wzmocnienie roślin, aby odpowiednio przygotować je na zimę. Poza tym zabieg ten ma duży wpływ na to, w jakiej kondycji rośliny będą wiosną.

Ważne, żeby poprzez jesienne zabiegi nawożeniowe odpowiednio odżywić glebę, tak aby wiosną rośliny mogły przyswajać składniki pokarmowe w odpowiedniej ilości. Po okresie wiosenno-letnim gleby stają się uboższe w składniki odżywcze, ponieważ w tym czasie rośliny cały czas pobierały składniki pokarmowe niezbędne do wzrostu, rozwoju i wydawania obfitych plonów. Co ważne, na zasobność gleb wpływają warunki pogodowe. Na przykład obfite deszcze występujące latem mogą doprowadzić do wypłukania pierwiastków z gleby, a także negatywnie wpłynąć na działanie stosowanych wcześniej nawozów.

Trzeba pamiętać, że jesienią w zasadzie nie stosuje się nawozów azotowych. Podanie azotu w tym okresie może spowodować obniżenie zimnotrwałości rośliny oraz osłabić jej odporność na choroby z powodu zwiększenia zawartości wody w jej tkankach. Są jednak wyjątki, jak rzepak ozimy, w uprawie którego warto uzupełnić braki azotowe właśnie jesienią. Dzięki temu rośliny będą odpowiednio wykształcone przed zimą.
Jesienią bardzo istotne jest nawożenie fosforem i potasem, które przyczyniają się do lepszej odporności roślin na niskie temperatury.

Warto sprawdzić zawartość substancji organicznej w glebie, tzw. próchnicy, która jest wskaźnikiem jakości gleby i decyduje m.in. o jej zdolnościach sorpcyjnych, buforowych, a także o aktywności biologicznej.