AGENDO – Odmiana kukurydzy w typie uniwersalnym

Nasiona kukurydzy Agendo – odmiana na ziarno FAO 230 i na kiszonkę FAO 240

Zalety nasion kukurydzy Agendo:

● Odmiana przeznaczona do uprawy na ziarno, jak również produkcji wysokoenergetycznej kiszonki.

● Wysoka odporność na wyleganie i łamliwość łodyg.

● Mieszaniec trójliniowy polecany do uprawy we wszystkich rejonach kraju. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym i tolerancją na niskie temperatury.

● Dobry profil zdrowotnościowy odmiany.

● Silny efekt „stay green” zapewnia elastyczny termin zbioru w użytkowaniu na kiszonkę.

 

Profil agrotechniczny kukurydzy Agendo:

● Typ mieszańca: trójliniowy,

● Wczesny wigor: bardzo wysoki,

● Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody,

● Stanowiska: na gleby średnio i bardziej zasobne.

 

Odporność na choroby kukurydzy Agendo:

● Furiarioza kolb: wysoka,

● Furiarioza łodyg: bardzo wysoka,

● Głownia kolb: wysoka,

● Głownia łodyg: wysoka.

 

Zapraszamy do naszego sklepu:

https://agrosimex.pl/sklep/nasiona/kukurydza?utm_source=youtube&utm_medium=film&utm_campaign=kukurydza_2022

 

Transkrypcja:

Agendo to odmiana pochodząca z hodowli austriackiego hodowcy Saatbau, zarejestrowana w Unii Europejskiej w 2018 roku.

Odmiana w typie uniwersalnym, FAO 230, ale bardzo wysokie rośliny, predestynują ją do uprawy zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Pomimo tego, że rośliny są wysokie, charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na wyleganie i łamanie się przed zbiorem, co zabezpiecza możliwość bezpiecznego zbioru tej rośliny.

FAO 230 oznacza odmianę z pogranicza grupy wczesnej i średnio-wczesnej. Mamy więc odmianę, którą możemy uprawiać na terenie całej Polski, gdyż pozwalają nam na to warunki termiczne występujące w każdym regionie.

Jednakże Agendo ze względu na to, że wykształca wysokie, potężne rośliny stanowiące bardzo mocną, intensywnie pracującą fabrykę fotosyntetyczną, ma nieco wyższe wymagania co do stanowiska. Nie należy siać jej na glebach lekkich, mało zasobnych. Wymaga przynajmniej stanowisk o średniej do wysokiej zasobności. W takich warunkach produkuje bardzo wysoki plon, doskonale sobie radzi. Warto podkreślić bardzo dobrą zdrowotność tych roślin. Wysoka odporność zarówno na fuzeriozę łodyg, jak i kolb. Wysoka odporność na głownię to niewątpliwe atuty odmiany Agendo. Bardzo silne nasilenie cechy stay-green powoduje, że jeżeli mamy zamiar zbierać wysokoenergetyczną kiszonkę, mamy do czynienia z tym bardziej elastycznym terminem zbioru. Czyli możemy chwilę poczekać, żeby ziarno nabiło więcej skrobi, a więc stanowiło lepszą bazę energetyczną do żywienia krów.

Kolby duże, ładne, silnie zaziarnione. Kolby w typie fix, co oznacza, że Agendo wymaga określonej nieco wyższej obsady do wygenerowania wysokiego plonu. Ale te kolby z dużą ilością ziarna pozwalają uzyskać zarówno wysokoenergetyczną kiszonkę, jak i oczywiście bezpośredni, bardzo wysoki plon samego ziarna.

Agendo jest sprzedawane na polskim rynku już drugi rok, a więc weszło na ten rynek, znalazło swoje miejsce i rolnicy, którzy posiali Agendo bardzo sobie chwalą tę odmianę.