8 wskazówek – Program nawożenia rzepaku

Potrzeby nawozowe rzepaku, tak jak i innych roślin, są uzależnione od wymagań pokarmowych, przewidywanego plonu oraz zasobności gleby. Rzepak ozimy jest wymagający pod względem potrzeb pokarmowych i nawozowych. W związku z tym przedstawiamy 8 wskazówek, by prawidłowo zaplanować program nawożenia plantacji rzepaku.

1. Nawożenie NPKS CaB

W gospodarstwach, w których rzepak uprawiany jest na glebach ubogich w próchnicę, najbardziej narażonych na straty azotu, potasu, magnezu i siarki, polecamy bardzo wczesną wiosną zastosować doglebowo nawóz ROSAFERT 15-5-20-2 + 33,3% SO3 + 0,5% B w dawce 100–200 kg/ha. Nawóz ten zawiera szybko działający azot azotanowy, potas w postaci siarczanu potasu oraz siarkę i 0,5% boru, który likwiduje braki boru w glebie i wpływa bardzo korzystnie na rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego. W gospodarstwach, w których nawozy azotowe stosuje się w postaci RSM, bardzo dobre efekty daje łączne stosowanie tego nawozu z ASX – KTS tiosiarczan potasu, który zawiera 25% K2O i 42% SO3. Zalecana dawka to 20 l/ha. Ponieważ rzepak obok siarki pobiera dużo wapnia, nawet >200 kg/ha, warto uzupełnić niedobory tego składnika i siarki, stosując razem z RSM nawóz ASX – CaTS tiosiarczan wapnia o składzie 9% CaO i 25% SO3. Oprócz dostarczenia deficytowych dla rzepaku składników nawóz ten jest opatentowanym w USA inhibitorem ureazy zmniejszającym straty azotu z mocznika i RSM.

2. Rosahumus dla gleb ubogich w próchnicę

Gdy gleby są ubogie w próchnicę, a przed siewem rzepaku nie zastosowano nawozów poprawiających żyzność gleb typu ROSAHUMUS, warto ten zabieg wykonać bardzo wczesną wiosną poprzez jednorazowy oprysk doglebowy plantacji, w dawce 3 kg/ha. Coraz częściej stosuje się również nawożenie dolistne kwasami humusowymi, w dawce 250–300 g Rosahumusu/ha. W tej technologii wykonujemy 2 zabiegi: po ruszeniu wegetacji oraz przed wytworzeniem łodygi.

3. Zwiększenie aktywności bakterii glebowych

Zimna wiosna może zahamować aktywność biologiczną gleb, a w następstwie rozwój systemu korzeniowego oraz fotosyntezę i pobieranie pozostałych składników pokarmowych. Występuje ograniczone pobieranie fosforu, magnezu, potasu i boru. W celu pobudzenia aktywności bakterii glebowych Pseudomonas putidia przetwarzających fosfor i ułatwiających jego pobieranie przez rośliny polecamy wczesną wiosną wykonać oprysk nawozem Delsol w dawce 1 l/ha + Rosahumus 250 g/ha. Jeżeli wiosenne chłody będą się utrzymywały, należy wykonać oprysk nawozem fosforowym, np. Rosasol 8-50-12, Rosaleaf 1 (10-52-5), Fosfiron Mg.

4. Odżywienie azotem

W uprawie rzepaku bardzo ważne jest nawożenie azotem. Do uzupełnienia nawożenia azotem proponujemy nawóz AZOFOL. Nawóz ten zawiera azot w 2 formach: amidowej, szybko działającej, oraz polimeru cyklicznego o wydłużonym kontrolowanym działaniu, magnez i siarkę. Synergia tych 3 składników zapewnia bardzo wysoką skuteczność działania nawozu oraz maksymalne wykorzystanie zastosowanych składników pokarmowych. Ponadto nawóz ten zawiera lignosulfoniany, związki chelatujące, zmiękczające wodę i zwiększające przyczepność nawozu do liścia. Lignosulfoniany po wniknięciu składników pokarmowych do liścia pozostają na jego powierzchni, zapobiegając uszkodzeniom warstwy woskowej i utrudniając wnikanie szkodliwych substancji i patogenów. Działają jak naturalne uszczelnienie rośliny. Nawóz jest w pełni bezpieczny dla nawożonych roślin, może być stosowany w dawce 5–60 l/ha, w zależności od deficytu azotu. Stosując Azofol, można obniżyć dawki innych nawozów azotowych.

5. Stymulowanie podziałów komórkowych i wzrostu roślin

Nawozy z dodatkiem alg morskich (np. Laminaria Digitata) pobudzają rośliny do prawidłowego wzrostu. Nawozy Agrocean 6-5-5 i Agrocean Mg zawierają B i Mg oraz naturalne substancje stymulujące podziały komórkowe i wzrost roślin, tj. auksyny, gibereliny, cytokininy, poliaminy oraz fitoaleksyny – substancje obronne chroniące rośliny przed atakiem szkodliwych patogenów oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto algi zawierają bardzo dużo mannitolu przyśpieszającego pobieranie i transport składników pokarmowych w roślinie. Nawozy Agrocean są bardzo bogate w jod, który ma właściwości wabiące pszczoły do zapylania kwiatów, co w uprawie rzepaku ma ogromne znaczenie. Na plantacji rzepaku osłabionej po zimie najpierw należy wykonać 1 oprysk nawozem wysokopotasowym, np. ASX Potas plus, K-leaf lub Agrocean 6-5-5, w celu zwiększenia produkcji glutationu, hormonu odpowiedzialnego za regenerację uszkodzonych tkanek, a następnie Agrocean Mg w dawce 5 l/ha lub Fosfiron Mg – 2,5 l/ha, aby pobudzić rozwój roślin i zaktywizować syntezę chlorofilu w liściach i poprawić gospodarkę energetyczną, po czym zastosować nawóz Agrocean 6-5-5 lub Algex w dawce 5 l/ha. Pierwszy zabieg po wytworzeniu pąków kwiatowych, a następny przed samym kwitnieniem.

program-nawożenia-rzepaku-ozimego

6. Bor w uprawie rzepaku

Bor w uprawie rzepaku odpowiada za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, jest niezbędny w procesie kwitnienia, odpowiada za lotność pyłku i zawiązanie nasion. Ma także bardzo duży wpływ na procesy biochemiczne zachodzące w roślinie. W związku z faktem, że ponad 90% gleb Polski jest ubogich w bor, odżywienie roślin tym składnikiem jest bardzo istotne. Polecamy do wyboru 3 nawozy borowe: Rheobor zawiera bor w postaci boranu wapnia, który jest naturalnym składnikiem naszej planety. Nawóz jest w pełni bezpieczny dla roślin, środowiska i ludzi. Jest pobierany przez liście w ciągu 2 godzin od zabiegu. Po wniknięciu do rośliny ulega dysocjacji do jonów B+++, OH-, Ca++, dzięki czemu wszystkie składniki są wykorzystywane w metabolizmie roślin. Szczególnie korzystna dla roślin jest zawartość łatwo dostępnego wapnia, który rośliny wykorzystują do budowy ścian komórkowych. Wapń reguluje także aktywność aparatów szparkowych, dzięki czemu rośliny pobierają więcej dwutlenku węgla niezbędnego do procesu fotosyntezy. Bolero jest płynnym nawozem borowym, którego specyficzny system odżywiania roślin oparty jest na zdolności boru do tworzenia związków kompleksowych z cukrami i alkoholami, co powoduje zwiększenie ruchliwości boru jako pierwiastka i jego szybkie przemieszczanie się w roślinie. Ponadto nawóz zawiera środki zwilżające i powierzchniowo czynne, co zapewnia wysoką skuteczność działania. Nawóz ten szczególnie polecamy tym plantatorom rzepaku, którzy mają problemy z silnym deficytem boru. Nowym produktem jest Bolero Mo, który zawiera 120 g boru i 10 g molibdenu, dzięki czemu skutecznie likwiduje niedobory boru i molibdenu, wpływając bardzo korzystnie na lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów azotowych. Missibor to całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz borowy zawierający 21% boru w postaci trzywodnego oktaboranu sodu. Przeznaczony do nawożenia doglebowego i dolistnego. Nawóz rozpuszcza się w wodzie bardzo szybko i w 100%.

Bolero / Rheobor
Bolero / Rheobor

7. Dla obfitego kwitnienia

Przed kwitnieniem należy dostarczyć roślinom odpowiednią ilość fosforu i potasu. Odpowiednimi nawozami w tym celu są ROSASOL 8-24-342 + mikroelementy, ASX Potas plus lub Fosfiron Mg, który zawiera 3% N, 39,9% P2O5 i 9,9% MgO. Zastosowanie tych nawozów zapewnia obfite kwitnienie i wiązanie nasion.

8. Uzupełnienie niedoborów mikroelementów

W celu uzupełnienia niedoborów wszystkich mikroelementów, szczególnie w okresie niskich temperatur warto bardzo dobrym wsparciem dla roślin jest nawóz Mikrostar complex. Nawóz ma bardzo wysoką koncentrację mikroskładników. Występuje w postaci mikrogranulatu, co zapobiega pyleniu podczas rozpuszczania, oraz szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie, a mikroskładniki metaliczne (Cu, Fe, Mn, Zn) są w 100% schelatowane EDTA. Nawóz można stosować łącznie z siarczanem magnezu oraz nawozami zawierającymi fosfor, np. ROSASOL 8-24-34. Zalecane dawki to 1–1,2 kg/ha.

Krzysztof Zachaj, Beata Rogala