Ochrona rzepaku


Powierzchnia upraw rzepaku w Polsce z roku na rok jest coraz mniejsza. Przyczynami redukcji są niekorzystne warunki pogodowe i duże problemy z agrofagami. Rolnicy potrzebują wsparcia w niełatwym zadaniu, jakim jest ochrona plantacji przed patogenami. W tym celu został opracowany przegląd środków o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, wraz z zaleceniami do stosowania uwzględniającymi fazy rozwojowe roślin.

Rzepak jest bardzo narażony na choroby grzybowe – zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i szarą pleśń. Pierwsze objawy zgnilizny twardzikowej na tej roślinie można zaobserwować na przełomie maja i czerwca – widoczne są po kwitnieniu, w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych. Na porażonych egzemplarzach występuje przedwczesne opadanie płatków, zamieranie, gnicie liści i łodygi. W łodydze widoczna jest obfita biała grzybnia, w której znajdują się sklerocja grzyba. Z czasem grzybnia przerasta porażone tkanki, pokrywając zewnętrzną część rośliny. Zainfekowane egzemplarze zaczynają więdnąć i przedwcześnie zamierają.

W celu uniknięcia takich objawów konieczne jest wykonanie zabiegu fungicydowego. Rolnicy zazwyczaj wybierają jedną z dwóch strategii ochrony fungicydowej rzepaku. Pierwsza z nich polega na ochronie zapobiegawczej, czyli jeszcze przed pojawieniem się infekcji. Druga – na prowadzeniu zabiegów interwencyjnych, czyli już w momencie wejścia infekcji. Aktualnie na rynku jest duży wybór fungicydów przeznaczonych do stosowania w ochronie rzepaku.

Dwa w jednym

Difcor 250 EC to preparat zarejestrowany do stosowania w ochronie rzepaku ozimego przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych. Przeznaczony jest zarówno do zabiegów zapobiegawczych, jak i interwencyjnych. Jego substancją aktywną jest difenokonazol (250g/l). Budowa cząsteczki difenokonazolu gwarantuje bardzo dużą aktywność środka w zwalczaniu grzybów – sprawców poszczególnych chorób rzepaku. Difcor 250 EC na rośliny działa układowo. Dużą zaletą jest możliwość stosowania go od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50% kwiatów otwartych, czyli BBCH 60–65). Niestety, w sezonie można wykonać tylko jeden zabieg z użyciem tego środka, w dawce 0,5 l/ha.

Kolejny preparat wykazujący działanie zapobiegawcze i interwencyjne to Spekfree 430 SC, którego substancją aktywną jest tebukonazol. W ochronie rzepaku ozimego, m.in. przed zgnilizną twardzikową, środek należy zastosować w dwóch terminach – jesienią, w fazie 4–8 liści (w dawce 0,45 l/ha), i wiosną, w fazie wydłużania pędu głównego (w dawce 0,6 l/ha).

Zapobiegawcza ochrona rzepaku

Preparat Tazer 250 SC na plantacjach rzepaku polecany jest do stosowania zapobiegawczego. Jego substancja aktywna to azoksystrobina. W uprawie rzepaku ozimego zabiegi należy wykonywać od początku fazy kwitnienia, a zalecana dawka wynosi 1 l/ha.

Środki grzybobójcze z grupy konazoli-triazoli, oprócz zwalczania pełnego spektrum chorób grzybowych, wykazują właściwości regulatorów wzrostu. Zastosowane jesienią mogą stymulować zimotrwałość rzepaku. Natomiast wykonanie zabiegu wiosną, tuż po ruszeniu wegetacji, może powodować skracanie łodyg, co chroni łan przed wyleganiem.

Azoksystrobina jest obecna również w preparacie Sinstar 250 SC. To środek o działaniu kontaktowym, translaminarnym i układowym, przeznaczony do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych. Sinstar 250 SC można stosować w 2 fazach. Pierwszy zabieg powinno się wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Kolejny moment stosowania – od początku fazy kwitnienia do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn rzepaku (BBCH 60–71).

Środki ostrożności

Koniecznie trzeba pamiętać o bezpieczeństwie stosowania środków ochronny roślin. Ciecz użytkową należy przygotować bezpośrednio przed planowanym zastosowaniem. Przed przystąpieniem do jej sporządzania konieczne jest dokładne ustalenie potrzebnej objętości wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz, należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku jej braku odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełniając wodą do potrzebnej ilości, i dokładnie wymieszać.

 

Patrycja Staszewska