4 działania dla poprawy wzrostu zbóż jarych

Nietypowy przebieg pogody wiosną – zimno, mało opadów, a w konsekwencji wiosenna susza, a w okresie 26.04-4.05.2012 wręcz tropikalne temperatury powyżej 30°C, a następnie gwałtowne ochłodzenie z przygruntowymi przymrozkami – powodują zablokowanie pobierania składników pokarmowych przez rośliny i zahamowanie wzrostu zbóż. W tej sytuacji bardzo ważna jest stymulacja rozwoju systemu korzeniowego oraz dostarczenie deficytowych składników pokarmowych poprzez nawożenie dolistne. Jakie więc działania w związku z tym należy podjąć?

4 działania poprawiające wzrost zbóż i lepsze przyswajanie składników pokarmowych

  1. dla gleb ubogich w próchnicę
  2. dla gleb z deficytem magnezu i mikroelementów
  3. dla gleb ubogich w fosfor i miedź
  4. dla wzrostu roślin

1. Rosahumus i Delsol dla gleb ubogich w próchnicę

kwasy humusoweW gospodarstwach z przewagą w płodozmianie zbóż oraz z ograniczonym nawożeniem organicznym lub jego brakiem, we wczesnych fazach rozwojowych zbóż najlepiej zastosować Rosahumus w dawce 250 g/ha + Delsol w dawce 1-2 l/ha.

Skuteczność  nawozu Rosahumus

Rosahumus dostarcza kwasów humusowych, które są najważniejszym składnikiem próchnicy oraz stymulują rozwój sytemu korzeniowego, zwiększają wykorzystanie składników pokarmowych oraz aktywność biochemiczną nawożonych roślin. Neutralizują one także szkodliwe substancje w

poprawa żyzności gleby

glebie oraz zwiększają dostępność wody dla roślin. Są także doskonałym źródłem energii dla bakterii żyjących w rizosferze systemu korzeniowego.

Pełne informacje o preparacie: www.Rosahumus.pl

Właściwości nawozu Delsol

Z kolei Delsol aktywizuje rozwój i aktywność tych bakterii szczególnie Pseudomonas Putidia i Pseudomonas Fluorescens, które z kolei stymulują rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, zapewniając lepsze pobieranie fosforu z gleby, który ma decydujące znaczenie dla rozwoju korzeni, jest głównym źródłem energii niezbędnej do wszystkich procesów życiowych zbóż. Bakterie te stymulują także mechanizmy obronne roślin.

nawożenie azotem nawóz azotowy2. Mocznik, Azofol, siarczan magnezu i Mikrostar Complex dla gleb z deficytem magnezu i mikroelementów

Zapewnić dobre zaopatrzenie w azot, magnez i mikroelementy stosując: mocznik lub Azofol w dawce 10 l/ha + siedmiowodny siarczan magnezu 15 kg/ha + Mikrostar complex w dawce 0,5-1 kg/ha. W przypadku silnego deficytu magnezu i mikroelementów zabieg powtórzyć na początku strzelania w źdźbło.

3. Fosfiron Cu, Rosasol, Mikrostar Cu dla gleb ubogich w fosfor i miedź

Na glebach ubogich w fosfor i miedź, która jest dla zbóż najważniejszym mikroskładnikiem odpowiadającym za sztywność źdźbła, a także wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych oraz zawartość białka i glutenu w ziarnie, należy zastosować Fosfiron Cu w dawce 1,5-2,5 l/ha (zawiera w unikalnym połączeniu 24% fosforu i 5% Cu), Rosasol 8-24-34 lub15-30-15w dawce 5 kg/ha + Mikrostar Cu w dawce 0,5 kg/ha. Nawóz ten zawiera 15% Cu w 100% schelatowanej EDTA.

4. Algex i Agrocean Mg dla wzrostu roślin

Jeżeli wzrost roślin jest zahamowany i przez dłuższy czas utrzymują się niekorzystne warunki atmosferyczne warto zastosować nawozy biostymulujące zawierające ekstrakt z alg morskich: Algex w dawce 5 l/ha lub Agrocean Mg w dawce 3 l/ha.

Mgr inż. Krzysztof Zachaj