3 nawozy poprawiające żyzność gleby

kwasy humusoweBlisko dwie trzecie gleb w Polsce to gleby o małej żyzności. Przyczyny degradacji gleb to m.in. monokultura, brak nawożenia organicznego, ugniatanie pól przez ciężkie maszyny. Poniżej prezentujemy 3 nawozy, które mogą znacznie poprawić żyzność gleby i opłacalność uprawy.

Rosahumus – kwasy humusowe

użyźniacz gleby RosahumusRosahumus zawiera 85% kwasów humusowych z leonardytów, a także potas i żelazo. Kwasy humusowe są najważniejszym składnikiem próchnicy, decydującej o żyzności i potencjale plonotwórczym gleb. Nawóz ten poprawia stosunki wodno-powietrzne w glebie i modyfikuje strukturę gleby.

Zwiększa dostępność składników pokarmowych z rezerw glebowych i zastosowanych w nawozach mineralnych oraz poprawia ich wykorzystanie przez rośliny. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego zwiększając odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe.

Stosowanie: Rosahumus najlepiej stosować przed siewem nasion w formie oprysku doglebowego w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 l wody. Nawóz najlepiej wymieszać z glebą. W sytuacji braku czasu na wykonanie zabiegu przed siewem Rosahumus można stosować po siewie a przed wschodami. Rosahumus można stosować także dolistnie w dawce 250-300g/ha. W tym przypadku należy wykonać 1 zabieg jesienią, we wczesnych fazach wzrostu rzepaku i zbóż ozimych oraz 2 zabiegi wiosną.

Więcej informacji o nawozie Rosahumus: www.Rosahumus.pl

Delsol

poprawa żyzności gleby użyźnianieNawóz stymulujący rozwój w glebie bakterii Pseudomonas Putidia, które wpływają dodatnio na rozwój sytemu korzeniowego oraz pobieranie fosforu i aktywizują życie biologiczne gleby. Delsol zwiększa transformację związków siarki w przyswajalne przez rośliny siarczany, co jest szczególnie istotne w uprawie rzepaku. Ponadto nawóz ten stymuluje mechanizmy obronne roślin chroniąc ich korzenie przed atakami czynników chorobotwórczych.

Korzyści ze stosowania nawozu Delsol:

  1. Lepsze wykorzystanie zasobów fosforowych (w przypadku rzepaku pobieranie większe nawet o 100%).
  2. Lepszy rozwój upraw, walka ze zmęczeniem gleby.
  3. Szybszy rozwój korzeni.
  4. Poprawa struktury gleby (zwiększona aktywność mikrobiologiczna gleby).

Stosowanie: Delsol stosujemy w formie oprysku w dawce 1-2 l/ha. Zabieg można wykonać przed siewem, po siewie oraz we wczesnych fazach rozwojowych roślin uprawnych. Najlepszy efekt synergii uzyskujemy przy łącznym stosowaniu Delsolu z Rosahumusem. Nawozu nie należy łączyć ze środkami ochrony roślin.

Więcej o nawozie Delsol: Regenerator gleby Delsol

Oxyfertil

oxyfertil nawożenie żyznośćOxyfertil Mg 75/25 to doskonały nawóz wapniowy w formie granulatu. Zawiera 50% CaO i 25% MgO w formie tlenkowej. Szybko podnosi odczyn kwaśnych gleb, poprawia ich właściwości fizykochemiczne i strukturę, uzupełnia niedobory magnezu. Dzięki poprawie odczynu gleb zwiększa dostępność składników pokarmowych.

Stosowanie: Przedsiewnie, na glebach średnich 300-400 kg /ha, na glebach ciężkich -500-600 kg/ha. Nawozy wapniowe powinny być stosowane przynajmniej 2-3 tygodnie przed nawozami NPK.

 Polecane artykuły:

magazyn - doradca rolniczy