2018 Już wkrótce nowe wydanie Doradca Rolniczy Innowator 2018

Już wkrótce do rąk rolników trafi nowy numer magazynu „Doradca Rolniczy Innowator”.

Tematem przewodnim tego wydania będzie problematyka i zarys technologii nawożenia azotem. Wspominamy także o roli azotu azotanowego i amonowego w produkcji roślinnej. Na uwagę również zasługują tematy dotyczące wpływu jakości wody na efektywność ochrony oraz metody poprawienia skuteczności oprysku.

Ponadto w niniejszym wydaniu znajdą Państwo również artykuły o siewie punktowym rzepaku, o odmianie półkarłowej Thure, która znajduje się w naszej kolekcji nasion. Z uwagi na problem osypywania się nasion rzepaku, który doprowadza do znacznych spadków plonu zamieszczamy artykuł opisujący metody zapobiegania temu zjawisku.

Przyjemnej lektury !