Doradca-rolniczy.pl

TAG: brunatna plamistosć liści zbóż

26 maja, 2017
autor: OIKOS

Plamistość liści zbóż na plantacjach

Do chorób typu plamistość liści zbóż zalicza się septoriozę plew pszenicy, brunatną plamistość liści zbóż oraz rynchosporiozę zbóż. Sprawcy tych chorób infekują zielone części roślin – głównie liście. Efektem jest powolne zasychanie i zamieranie liści, co bezpośrednio wpływa na jakość i wysokość plonu.

2 grudnia, 2016
autor: OIKOS

Plamistość liści zbóż

Do chorób, które powodują plamistość liści zbóż, zalicza się septoriozę plew pszenicy, brunatną plamistość liści zbóż oraz rynchosporiozę zbóż. Sprawcy tych chorób infekują zielone części roślin – głównie liście – doprowadzając do obniżenia wydajności fotosyntezy, wzmożonej transpiracji oraz oddychania. Efektem jest powolne zasychanie i zamieranie liści, co bezpośrednio wpływa na jakość i wysokość plonu.

30 listopada, 2016
autor: OIKOS

Choroby zbóż – strategia ochrony

Większość najważniejszych chorób pszenicy to te, których obecność przyspiesza starzenie się trzech najwyżej położonych liści. Strategia ochrony przed chorobami zakłada więc ekonomicznie uzasadnioną ochronę powierzchni asymilacyjnej liści, co zapobiega znaczącemu spadkowi plonu. Łączna powierzchnia asymilacyjna liścia flagowego i podflagowego aż w 65% odpowiada za budowanie plonu.

28 kwietnia, 2015
autor: Beata Konewka

Komunikat rolniczy z dnia 28.04.2015 – brunatna plamistość liści

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez brunatną plamistość liści DTR (Drechslera trici-repentis). W uprawie zbóż występują w całym okresie wiosennej wegetacji (BBCH 32-59). Objawy choroby stwierdzono na ponad 5% roślin w łanie. Choroba rozwija się w szerokim zakresie temperatur, optymalna temperatura 20-28C i powyżej 18 godzin z rosą i deszczem. Może znacznie obniżyć plony nawet do 50%. Zalecane preparaty Manitoba 425 SC : 2l/ha […]

5 maja, 2014
autor: Karolina Felczak

Komunikat rolniczy z dnia 05.05.2014 – Brunatna plamistość liści zbóż

Brunatna plamistość jest jedną z najbardziej szkodliwych i najistotniejszych chorób typu plamistości liści odnotowywanych w uprawach zbóż jarych jak i ozimych. Jej znaczeniu w ujęciu ekonomicznym jest porównywane do septorioz, które występują corocznie.

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl