Doradca-rolniczy.pl

31 maja, 2017
Wpis wyróżniony

Ochrona pszenicy przed fuzariozą kłosów

Pszenica

W wielu regionach świata fuzarioza kłosa pszenicy jest uznawana za jedną z najistotniejszych chorób upraw pszenicy w XXI wieku. Najważniejszym gatunkiem powodującym fuzariozę kłosów jest Fusarium graminearum. Duże znaczenie ma również Fusarium culmorum. Są to dwa gatunki uznawane za najbardziej agresywne w stosunku do kłosów zbóż, chociaż infekcji może dokonywać jeszcze kilka innych.

30 maja, 2017
Wpis wyróżniony

Ograniczenie Zgnilizny twardzikowej rzepaku

Zgnilizna twardzikowa rzepaku

Występowanie chorób rzepaku związane jest z rejonami jego uprawy, w dużym zaś stopniu zależy od warunków atmosferycznych panujących w okresie wegetacji. Aktualnie za najgroźniejszą chorobę rzepaku uznawana jest zgnilizna twardzikowa, występuje zarówno na formie ozimej, jak i jarej. Sprawcą tej choroby jest polifagiczny grzyb zaliczany do gromady workowców – Sclerotinia sclerotiorum.

30 maja, 2017
Wpis wyróżniony

Skuteczne zwalczanie chwastów w kukurydzy

chwasty-w-kukurydzy

Kukurydza jest rośliną bardzo wrażliwą na zachwaszczenie. Jej wolny wzrost, zwłaszcza na początku okresu wegetacji, stwarza doskonałe warunki dla wschodów i intensywnego rozwoju chwastów. 

26 maja, 2017
Wpis wyróżniony

Plamistość liści zbóż na plantacjach

Zarodniki konidialne grzyba P. tritici-repentis w obrębie cętek

Do chorób typu plamistość liści zbóż zalicza się septoriozę plew pszenicy, brunatną plamistość liści zbóż oraz rynchosporiozę zbóż. Sprawcy tych chorób infekują zielone części roślin – głównie liście. Efektem jest powolne zasychanie i zamieranie liści, co bezpośrednio wpływa na jakość i wysokość plonu.

22 maja, 2017
Wpis wyróżniony

Utrzymać zdrowy łan rzepaku

Difo 250 EC

W zwalczaniu chorób rzepaku należy uwzględnić konieczność wykonywania zabiegów w trzech podstawowych terminach, tj. w okresie jesiennym (T1), wiosną po ruszeniu wegetacji (T2) oraz w terminie T3, który zbiega się w mniejszym lub większym stopniu z okresem kwitnienia.

19 maja, 2017
Wpis wyróżniony

Jak przechowywać zboże bez strat

Ziarno

Co roku rolnicy na całym świecie decydują się na przechowywanie ziarna przez dłuższy czas z nadzieją uzyskania za nie wyższej ceny w późniejszej sprzedaży. Wielu z nich przechowuje zboża również na potrzeby własnego gospodarstwa, na przykład do przygotowania paszy dla zwierząt lub przeznaczając je na siew. Warto dowiedzieć się, jak przechowywać je tak, by uniknąć strat.

19 maja, 2017
Wpis wyróżniony

Zwalcz chwasty w kukurydzy-Templier 750 WG wraz z Amigo 95 EC

dobrana-para

Templier 750 WG wraz z Amigo 95 EC pozwalają na skuteczne zwalczanie chwastów w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.

17 maja, 2017
Wpis wyróżniony

STOP dla chwastów – Bromoterb 500 SC

Bromoterb

Ochrona herbicydowa kukurydzy wydaje się dosyć prosta, jednak widząc zależność skuteczności działania preparatów od panujących warunków atmosferycznych, warto być dobrze przygotowanym na różne ewentualności i postawić na skuteczne rozwiązania.

16 maja, 2017
Wpis wyróżniony

RSM – co zrobić, aby go lepiej wykorzystać

Rzepak

Rzepak jest rośliną o bardzo dużych potrzebach pokarmowych. Aby rośliny mogły pobrać i efektywnie wykorzystać wszystkie składniki pokarmowe, nawozy powinny być zastosowane w odpowiednim terminie – muszą rozpuścić się w czasie opadów i przejść do roztworu glebowego, skąd rośliny będą mogły je pobrać. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się RSM – roztwór saletrzano-mocznikowy.

16 maja, 2017
Wpis wyróżniony

Żyzna gleba to podstawa

susza

Skutki suszy z 2015 roku rolnicy w wielu regionach Polski odczuli także wczesną wiosną ubiegłego roku. Na szczęście w następnych miesiącach rozkład opadów był zdecydowanie lepszy, a w październiku mieliśmy sytuację wręcz niespotykaną od lat – suma opadów w tym miesiącu przekroczyła nawet 200 mm.

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl