Ochrona roślin

Herbicydy kukurydziane

Kukurydza wymaga możliwie wczesnego zastosowania ochrony herbicydowej. Należy jednak pamiętać, że jest też szczególnie wrażliwa na działanie tych pestycydów. Jednym...

Zobacz więcej

Ochrona upraw ziemniaka

Wśród wielu patogenów występujących na plantacjach ziemniaka największe znaczenie ma Phytophthora infestans, sprawca zarazy ziemniaka. Choroba ta towarzyszy uprawom ziemniaka...

Zobacz więcej